Signaltårn i Nydalen: Ja takk!

Som Nordberg beboer med arbeidssted i Nydalen, er jeg blant dem som synes at Nydalen har gjennomgått en særdeles positiv utvikling; til glede for oss ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.12.2008 kl 10:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Som Nordberg beboer med arbeidssted i Nydalen, er jeg blant dem som synes at Nydalen har gjennomgått en særdeles positiv utvikling; til glede for oss som bor i nærheten eller som arbeider og studerer der, men også for byen for øvrig.

Det betyr ikke at Nydalen-prosjektet er sluttført.. Balansen mellom næring og bolig, mellom kultur og kommers, og mellom dagstid og kveldstid er ennå ikke helt tilfredstillende. Nydalens potensiale som en bro mellom "det urbane" og "det forstadsmessige" i Oslo, er også noe uforløst. Det planlagte tårnprosjektet er et lite, men viktig skritt i sluttføringen av Nydalen som urbaniseringsprosjekt.

Nydalen er et utmerket eksempel på en vellykket urban transformasjon, der avindustrialiseringen av området dannet grunnlag for en langt mer differensiert, bærekraftig og fremtidsrettet bruk av området. En slik utvikling skjer ikke av seg selv. Det skal mange gode krefter til for å oppnå en vellykket byutvikling, men i Nydalens tilfelle må en betydelig del av æren gå til Avantor, som har hatt et godt grep om retningen og farten på utviklingen av området såvel som driften av det.

Jeg registrerer med undring at det planlagte tårnprosjektet på Gulhaug torg blir møtt med kraftig motstand. Det er snakk om et meget beskjedent tårn arealmessig såvel som høydemessig, og tårnet er tenkt bygget på et lavtliggende sted og omgitt av ganske bratte dalsider, og vil dermed fremstå som relativt sett enda lavere. I motsetning til hva mange krititere hevder, er plasseringen dessuten fornuftig. Tårnet et tenkt plassert på en del av Gullhaug torg som i dag kun brukes til bilparkering og som taxiholdeplass. Det beste argumentet for å bygge det er likevel at tårnet har en spennende utforming som vil gi et interessant bidrag til Oslos mangfoldige arkitektur. Det vil utvilsomt gi Nordre Aker et ytterligere løft: Bygg det!

Gabriel R. Garcia Benito

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse