Nordre Aker Budstikke mener: Sikkerhet er viktigst

LEDER 3. SEPTEMBER 2009 Byrådet har avlevert sin innstilling i saken om Vettakollen Høydebasseng, og falt ned på alternativ to, nemlig at utkjøringen...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.09.2009 kl 10:46

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
LEDER 3. SEPTEMBER 2009

Byrådet har avlevert sin innstilling i saken om Vettakollen Høydebasseng, og falt ned på alternativ to, nemlig at utkjøringen av masser skal skje gjennom tunnel til Gaustadjordet, og videre ut på anleggstrasé i Gaustadveien og Sognsvannsveien. Det er beboerne, som uttaler seg i dagens avis, forståelig nok lite fornøyde med. En slik anleggstrafikk med tungtransport er noe de færreste vil ha i sitt nabolag. Men når store arbeider, som det her er snakk om, vil noen måtte bli berørt.

Plan- og bygningsetaten fremmet to alternative utkjøringer. Alternativ én, som byrådet ikke går inn for, skisserer en utkjøring i Trosterudveien på Ris i nabobydel Vestre Aker. Et slikt forslag ville holdt anleggstraseen i samme bydel som anleggsarbeidene i Vettakollen foregår. Nå blir Nordre Aker "straffet" for noe som foregår i Vestre Aker. Men en slik argumentasjon holder neppe, og bydelsgrensene er bare administrative soner, ikke absolutte grenser.

Gaustadvei-beboerne frykter med god grunn trafikkøkningen i veiene sine. Selv foreslår de en alternativ utkjøring gjennom Nordbergveien og Sognsveien. Ganske riktig påpeker de at Sognsveien fra krysset Nordbergveien og ned til Ringveien har en dimensjon som i større grad tillater denne type trafikk. Problemet er den delen av Nordbergveien som går gjennom Solvang kolonihage. Riktignok bor det ikke mennesker her hele året, men kolonisesongen er lang, og en vei midt i en "hage" på denne måten, er neppe heller veldig heldig

— også her er her leker barn og har sin skolevei.

— I reguleringsbestemmelsene tas det mange flotte miljøhensyn for å beskytte spesielle biotoper, grunnvann og ikke minst salamanderdammer! Nå er vi utrolig skuffet over at heller ikke byrådet ser den store trafikkfaren som vil oppstå for våre barnehage- og skolebarn, sier naboene. At politikerne setter salamandrenes velferd over skolebarns liv og sikkerhet, tror vi ikke. Men både det biologiske mangfoldet og innbyggernes sikkerhet er noe politikerne har en plikt til å ta hensyn til i slike saker. Kanskje har de likevel "glemt" skolebarna denne gangen? Vi oppfordrer byråd og planmyndigheter til å finne en løsning på massutkjøringen som setter sikkerheten i høysetet, og der foreldre og barn fortsatt kan føle seg trygge når de ferdes på vei til barnehage og skole.

Vi oppfordrer byråd og planmyndigheter til å finne en løsning som setter sikkerheten i høysetet

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse