Skal staten styre frivilligheten?

Norge har rundt 115.000 frivillige lag og organisasjoner som hvert år bidrar til storsamfunnet med 110.000 frivillige årsverk. Uten innsatsen i den fr...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.06.2009 kl 12:23

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Norge har rundt 115.000 frivillige lag og organisasjoner som hvert år bidrar til storsamfunnet med 110.000 frivillige årsverk. Uten innsatsen i den frivillige sektor hadde Norge stoppet opp på flere områder.

I bydel Nordre Aker er det mer enn 150 frivillige organisasjoner

— idrettslag, kor, korps, speidere, velforeninger, politiske foreninger osv. Hver dag legges det ned et stort antall timer for å opprettholde aktivitetene i de forskjellige foreningene og for å skaffe midler til dette. Svært mange frivillige organisasjoner sliter med økonomien

— ikke minst fordi de må betale moms på kjøp av varer og tjenester. Det er urimelig at frivillige organisasjoner skal måtte betale mer inn til staten i moms enn de får i statstilskudd. Røde Kors for eks. betaler 80 millioner i moms, mens de får 30 millioner i statsstøtte

— en gavepakke til staten på 50 millioner. Musikkorpsene betaler mer enn 50 millioner momskroner i året. Derfor koster en tuba 80.000 kroner i stedet for 60.000 med momsfritak. Det er for galt at så mye av organisasjonenes innsamlede midler må gå til å dekke momsutgifter.

I Soria Moria-erklæringen

— som snart fyller 4 år

— ble det lovet « å utrede muligheten for en varig ordning for momskompensjon for frivillig sektor.» Dette er ikke blitt gjort. Frivillighetsmeldingen som ble behandlet i Stortinget i fjor, kan tolkes som om det er regjeringens intensjoner at frivilligheten bør bidra til å realisere offentlige velferdsmål. Hvis dette skulle føre til at momsordningen opprettholdes og statsstøtten til frivillig sektor blir knyttet til regjeringens mål, så vil det være langt på siden av Høyres frivillighetspolitikk. Høyre vil styrke de frivillige organisasjonene ved å la dem sitte igjen med større andel av sine inntekter. Et momsfritak sikrer frivillig sektor mot politisk styring. Høyre vil at den frivillige sektor skal være fri til å gjøre det dens medlemmer og støttespillere mener den skal gjøre.

Den innsats og det engasjement som frivillig sektor representerer, gir flotte fellesskap, skaper tilhørighet og gir maktfordeling i samfunnet. De borgerlige partiene står samlet i kravet om å gi frivilligheten et momsfritak. En borgerlig regjering til høsten vil innfri det den rød-grønne regjeringen trolig ikke ønsker, nemlig en fjerning av frivillighetsmomsen!

Svein Eriksen

Nordre Aker Høyre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse