ANNONSE
Annonse

«Skjulte konsekvenser av ny parkeringsnorm for Nordre Aker»

Direktør Harald Jachwitz Andersen i Hovedorganisasjonen Virke. Foto: VIRKE

KRONIKK: Byrådet Johansen arbeider i disse dager med å revidere parkeringsnormen for Oslo kommune. Forslaget som ligger på bordet vil ha så uheldige konsekvenser at Virke ber byens politikere om å legge forslaget til side, skriver Harald Jachwitz Andersen, direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 12.12.2017 kl 09:00

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Vi mener det er uheldig at de reelle konsekvensene av forslaget ikke fremkommer tydelig. Regler som får konsekvenser for folks reisemønster knyttet til alt fra handel til idrett, bør utredes bedre før de vedtas.

Forslaget er radikalt

Parkeringsnormer er viktige for by- og næringsutviklingen. Det er byggesaksregler for minimum eller maksimum antall parkeringsplasser. Det er nå foreslått at maksimumsnormene for næringsparkering ved nybygg, ombygging og bruksendringer typisk reduseres med hele 65 til 98 prosent. Reduksjonen for sykehjem er for eksempel på rundt 95 prosent. Reglene vil også ramme el-biler like hardt som andre biler, samtidig som folk ønsker å velge el-bil for å kombinere klimahensyn og reisebehov.

Utforming av nye parkeringsnormer må bygge på en forståelse for samspillet mellom næringslivets og befolkningens transportbehov, miljøhensyn, arealbruk og økonomi. Transportøkonomisk institutt evaluerte Oslos parkeringsnormer på oppdrag fra kommunen i 2013. Det var et godt arbeid som byrådet bør ta opp av skuffen. Vi er avhengig av at det tas hensyn til befolkningens, bydelenes, og næringslivets krav til tilgjengelighet.

Uønskede konsekvenser for lokal byutvikling

En stor del av arbeidsplassene i privat virksomhet har dårligere forutsetninger for kollektivbetjening enn kontor- og forretningsvirksomheter i sentrum eller i kollektivnære områder i «tett by».

Det betyr at det i deler av Nordre Aker og nabobydelene også i fremtiden er behov for flere parkeringsplasser enn i sentrum. Det er et politisk ønske om byutvikling i Oslo nord, men enkelte byutviklingsprosjekter vil bli vanskeligere med dette forslaget. Norgesgruppen gir uttrykk for at forslaget vil bidra til å utsette eller stoppe omstillings- og ombyggingsarbeid.

På Tåsen er det planer om å bygge et nytt moderne bydelssenter med 120 leiligheter og 3000 m2 næringslokaler. Det vil være vanskelig å realisere med begrensningene som ligger i forslaget.

Særlig konsekvensene for Oslos ytre bydeler «skjules»

En sterk innstramming i parkeringsnormene både i «tett» og i «åpen by» vil få store konsekvenser for lønnsomheten til mye næringsvirksomhet lokalisert utenfor sentrumsnære områder. Denne delen av forslaget er ikke tegnet inn i illustrerende kart og ikke entydig definert geografisk. Dermed underspilles det hvor stort nedslagsfeltet til de kraftig reduserte parkeringsnormene i «tett by» faktisk er.

Mange virksomheter lokalisert i «åpen by» er allerede i dag sårbare for begrensninger i biltilgjengelighet. Det er også grunn til bekymring for gode prosjekter på andre områder, slik som innenfor idretten.

Miljøargument snudd på hodet

Maksimums- og spesielt minimumsnormer for parkering er et logisk ansvarsprinsipp av samme type som at «forurenseren betaler». Det vi si at utbyggere av boligeiendom må ta ansvar for å sikre eiendommens biltilgjengelighet. Gjennom minimumsnormer kan byen sikre seg mot at eiendomsutviklere søker seg mot «gratis-passasjer»-tilpasninger, som skaper overbelastning på gateparkering og andre lokale parkeringsområder.

Med fjerning av minimumsnormer for næringsvirksomhet/næringseiendom, og lavere krav for boligeiendom, undergraves logikken i systemet. Å fjerne parkering ved nærbutikken vil i tillegg bidra til mer bilkjøring til handel lenger ut, noe som heller ikke er miljøvennlig.

Virke ønsker en satsing på klima- og miljøarbeid, og vi er enige i at også parkeringsreglene bør ses på i denne sammenhengen. Men konsekvensene av dette forslaget er uholdbare. Dette håper vi at både byrådet og bystyret også ser.

Harald Jachwitz Andersen
Direktør, Hovedorganisasjonen Virke


Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse