Skogbruket må inn i Markaloven

Regjeringen har foreslått en egen lov om Marka. Nordre Aker Venstre støtter forslaget. Helt siden den første markagrensen ble foreslått i 1936, er gre...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2007 kl 09:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Regjeringen har foreslått en egen lov om Marka. Nordre Aker Venstre støtter forslaget. Helt siden den første markagrensen ble foreslått i 1936, er grensen blitt musespist på alle kanter, også innenfra. Kommuner som grenser til Marka har "justert" grensene, og stadige inngrep i form av skogsdrift, veier, kraftlinjer og avfolking har forringet opplevelsesverdiene.

Ansvaret for kontroll av inngrep i marka i dag er pulverisert på et dusin ulike etater i tre forvaltningsnivåer, deriblant 19 kommuner. I følge lovforslaget blir det nå én etat som skal kontrollere at loven blir fulgt: Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette støtter Venstre. Det er bra at bygging av veier, hytter og andre inngrep omfattes av lovforslaget, men det er samtidig meningsløst at skogbruket ikke skal omfattes av lovbestemmelsene.

Nordre Aker Venstre mener skogbruket også må omfattes av loven. Mer enn 4/5 av all skog i Marka er omformet til industriskog på grunn av store og små flatehogster. Fortsatt har vi naturskog i Marka, og vi har over hundre områder som Naturvernforbundet karakteriserer som "eventyrskog". Når 95 % av all skogsdrift i Marka bidrar til industriskog, må skogbruket omfattes av loven. En fjerdedel av Norges befolkning sokner til Marka, og de fortjener en lov som ikke bare beskytter Markas grenser, men som også beskytter Markas innhold.

Det er verdt å legge merke til at Høyre og Fremskrittspartier gikk i mot Markaloven i bydelsutvalgsmøtet i forrige uke. Nordre Aker Venstre mener at hensynet til en god helhetlig forvaltning av Marka, er viktigere enn å opprettholde dagens pulveriserte ansvarsfordeling.

Per Elling Braseth-Ellingsen

Gruppeleder Nordre Aker Venstre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse