Skolen må gi alle like muligheter

Guri Melby, Venstre. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

DEBATT: Skal Norge kunne ta steget over i kunnskapssamfunnet, er en skole som ser den enkelte elev og gir den muligheter til å utvikle sine evner avgjørende.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.08.2017 kl 14:47

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

I 1889 ble lov om 7-årig folkeskole vedtatt. Denne loven har dannet av grunnlaget for den skolen vi har i dag. Målsettingen med norsk skole er at alle barn og unge skal kunne få like muligheter til å utvikle sine evner og ta i bruk sitt potensiale, noe som er svært viktig for senere utdannings- og yrkesvalg. Dette forutsetter lik tilgang på kunnskap, uavhengig av sosial bakgrunn. Dette har i alle år vært kjernen i Venstres skolepolitikk.

En god skole forutsetter dyktige lærere. Skal en elev kunne bli inspirert til å lære mer om naturen, nye språk eller hvordan samfunnet er bygd opp, er det få ting som er mer avgjørende enn en lærer som kjenner faget sitt godt, og som har evne til å formidle det til elevene sine.

Venstre har i denne stortingsperioden vært pådriver for økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Vi har fått gjennomslag for 5-årig lærerutdanning, noe som bidrar til å øke statusen for læreryrket og får flere talentfulle ungdommer til å velge dette yrket. Venstre vil også jobbe for flere karriereveier for lærere, for eksempel mulighet til å ta universitetsgrader innenfor sitt fagfelt parallelt med lærerjobben. Samtidig er det viktig at nyansatte lærere får bedre oppfølging gjennom en mentor i starten av yrkeskarrieren sin, noe Venstre vil innføre hvis vi får makt etter valget i september.

For at alle elever skal få like muligheter til å utvikle sine evner og anlegg er det også viktig å ta vare på de elevene som sliter i skolen. Venstre vil derfor ha pedagogisk og psykologisk kompetanse på alle skoler, og at spesialundervisning kun kan gis av lærere med spesialpedagogisk kompetanse. I tillegg vil Venstre styrke tilgangen på helsesøstre og psykologer i skolen.

Et voksende problem i norsk skole er den høye andelen elever som dropper ut av videregående skole. Skolen må gi elever som ikke trives med teoretisk undervisning mulighet til å velge alternative læringsmetoder. Venstre vil legge til rette for en mer praksisbasert læring på ungdomstrinnet, og gi de enkelte skolene frihet til å opprette valgfag. På videregående trinn vil Venstre gi flere muligheter til å ta praksisbrev gjennom lærekandidatordningen, og gjøre det lettere å kombinere teori og praktisk arbeid ved de yrkesfaglige studieretningene.

Skal Norge kunne ta steget over i kunnskapssamfunnet, er en skole som ser den enkelte elev og gir den muligheter til å utvikle sine evner avgjørende. Dette forutsetter gode lærere og et godt skolemiljø som tar vare på den enkelte elev, uavhengig av interesser og ønsker om framtidig yrkeskarriere.

Guri Melby
Tredjekandidat for Oslo Venstre

Delta i debatten? Send ditt innelgg til meninger@nab.no!

Mer om stortingsvalget 2017? Se her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse