Skolene må bli enda bedre

 

Det er gledelig at skolene i Nordre Aker kommer godt ut av det når det gjelder de nasjonale prøvene. Både barne- og ungdomsskolene i bydelen scorer ov...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.12.2008 kl 12:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Det er gledelig at skolene i Nordre Aker kommer godt ut av det når det gjelder de nasjonale prøvene. Både barne- og ungdomsskolene i bydelen scorer over landsgjennomsnittet på både 5. og 8. trinn. Oslo sett under ett har blitt kåret til norgesmester i skole, og den befinner seg på toppen når det gjelder resultatene fra de nasjonale prøvene i lesing i norsk og engelsk og i regning.

Men, vi kan ikke slå oss til ro med det! PISA-undersøkelsene har vist oss det. Nylig ble nok en internasjonal undersøkelse, TIMMS, presentert, og resultatene viser at norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag på fjerde og åttende trinn fortsatt er svake i et internasjonalt perspektiv. Riktignok var det for første gang en viss fremgang å spore, men norske elever ligger under snittet når vi sammenligner oss med over 60 andre land fra alle verdensdeler.

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) er en internasjonal studie som måler kunnskaper i matematikk og naturfag for elever på fjerde og åttende trinn i mer enn 60 land. TIMSS blir gjennomført hvert fjerde år, og Norge var også med i 1995 og 2003.

Dette viser oss at vi må fortsette å jobbe målrettet med å forbedre kvaliteten i den norske skolen. Resultatene fra TIMMS viser blant annet at Norge har få elever på de høyeste kompetansenivåene, både i matematikk og naturfag, og en stor andel elever på det laveste kompetansenivået eller under. Den avslører også at norske elever får lite oppfølging og tilbakemelding på sitt leksearbeid. I tillegg viser det seg at mange av våre lærere i matematikk og naturfag har lav faglig kompetanse.

I de siste årene har det heldigvis blitt mer oppmerksomhet rundt elevens læringsutbytte og deres faktiske prestasjoner enn tidligere. Da Høyre overtok byrådsmakten i Oslo i 1997 var skolen en av våre mest lukkede samfunnsinstitusjoner. Vi visste lite om elevenes læringsutbytte og enda mindre om hva som skulle til for å heve kvaliteten i norsk skole. Gjennom omfattende kartlegginger av elevenes ferdigheter har vi nå mer kunnskap om situasjonen i Osloskolen. Resultatene viser oss at det fremdeles er behov for en forsterket innsats. Dette hadde vi ikke visst om regjeringens hemmelighold hadde vært gjennomført i Osloskolen.

En bedre skole er det viktigste virkemiddelet en kommune har for å gi alle de samme mulighetene til å realisere sine drømmer. Derfor vil Høyre fortsette å gjøre det vi kan nasjonalt og lokalt for å bedre elvenes læringsutbytte. Selvstyre, satsing på etterutdanning, lese- og skriveopplæring fra første klasse, samt osloprøver, nasjonale prøver og bevisst bruk av tester og offentliggjøring av resultatene har løftet Osloelevene til topp på nasjonalt nivå.

Våre barns kompetanse kommer til å bli avgjørende for vår felles velferd. For å styrke grunnlaget for den velferden vi ønsker skal prege samfunnet vårt, nå og i fremtiden, er vi avhengig av å sikre langsiktig verdiskaping i bedriftene. For å skape verdier og sikre tilgang på kompetent arbeidskraft må vi først og fremst ha en god skole. Da er det all grunn til å ta de internasjonale undersøkelsene på alvor, og vi må jobbe seriøst og målrettet for å styrke kvaliteten i den norske skolen.

Kristin Vinje

Bystyrerepresentant (H)

Kultur- og utdanningskomiteen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse