Skolepolitikk

Det er viktig for Arbeiderpartiet å gi alle elevene størst mulig læringsutbytte. Et av de viktigste virkemidlene for å oppnå dette er å øke lærertetth...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.02.2008 kl 08:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Det er viktig for Arbeiderpartiet å gi alle elevene størst mulig læringsutbytte. Et av de viktigste virkemidlene for å oppnå dette er å øke lærertettheten. Det er for få lærere i skolen i dag, noe som gir både lærere, elever og foreldre en urettmessig stor arbeidsbyrde i det daglige hverdagsliv. Spesielt når man merker at arbeidsmengden i skolen til stadighet øker. Som forelder kan man føle at undervisningen i større grad flyttes fra skolen og over til hjemmet. Dette gir ikke like muligheter til alle elever, noe Arbeiderpartiet ønsker å gi elevene. Utdanningsforbundet mener også at nøkkelen til en bedre skole er å øke lærertettheten.

Hva er så problemet for Oslo skolene? Fra 2003 til 2006 har antall elever i Osloskolen økt med nesten 3000 elever. I samme tidsrom reduserte Oslo kommune antall pedagogiske årsverk med ti. Det betyr altså at lærertettheten i Osloskolen er redusert! I tillegg uttaler byrådsleder Erling Lae seg slik "En skole med hvite elever med foreldre som har høy lønn får mindre penger enn skoler som har opptil 80-90 prosent elever med innvandringsbakgrunn"(Nytid nr.35 2007). Dette innebærer at i Oslos bydeler der H/FRP har flertall, gis det mindre penger til skolene enn i resten av Oslo.

Vi vet at Oslos største barneskoler ligger i bydelene som får minst penger. Kan det være en sammenheng i at de største skolene også har de største utfordringene uavhengig av etnisitet? Opplæringsloven sier at skolen plikter å legge til rette for at hver enkelt elev skal gis økte forutsetninger til å tilegne seg kunnskap. Derfor er det en innsnevret tolkning av loven når byrådslederen uttaler seg slik. Verre blir det når jeg hører skolebyråd Torger Ødegaard slår seg på brystet og uttaler at Høyre er best på skole i Oslo, mens det i realiteten er foreldre, elever og et lite antall med lærere som er best på skole i Oslo. Arbeiderpartiet mener det er gjennom å øke lærertettheten vi kan bli best på skole.

Knut Braaten

Far og Arbeiderparti-politiker i Nordre Aker

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse