ANNONSE
Annonse

Kommentar:

Skulker for å få tid til politikk

Julian Söderberg er Ungdomskoleansvarlig i Elevorganisasjonen Oslo, og bor på Nordberg. Foto: PRIVAT

Politikk er også utdanning! Politisk arbeid kan være minst like lærerikt, både kunnskaps- og erfaringsmessig, som en vanlig skoletime.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 08.04.2015 kl 14:50

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

For oss ungdomskoleelever er det ikke «bare bare» å engasjere seg. Hvis vi skal gjøre organisasjonsarbeid, dra på et seminar med elevrådet, engasjere oss for miljøet, eller vise at det ikke nytter å gi faen i fattigdom, må vi gå gjennom en lang søknadsprosess for å få et par timer fri fra skolen.

To uker før et arrangement må vi levere inn en søknad med god beskrivelse av det vi skal og hvorfor, akkurat som om vi skulle dratt på ferie. Så er det opp til skolens administrasjon å innvilge, eller avslå søknaden.

Dette fører til ulik praksis på ulike skoler og urettferdig behandling av elevene. Faktorer som ikke har noe å gjøre med din rett til politisk påvirkning, som ordleggningskunnskaper, skoleresultater, forholdet til rektor osv. kan spille inn.

Dette er et demokratisk problem. Løsningen er å innføre politisk fravær på ungdomsskolen på lik linje med videregående. På videregående har elever en 10 dagers kvote som kan brukes til politisk fravær, det er urettferdig at vi ikke har det samme privilegiet på ungdomsskolen.

Din alder bør ikke avgjøre hvorvidt du kan være politisk aktiv. At du går på ungdomsskolen gjør ikke at du har mindre tanker om hvordan samfunnet bør være - tvert imot.

Det er urettferdig at vi ikke har det samme privilegiet på ungdomsskolen

Når du er under 18 år har du ikke stemmerett. Du kan ikke påvirke samfunnet ved valget, så du må ytre din mening på andre måter. Det er udemokratisk å stenge oss ute fra de få påvirkningskanalene vi har, blant annet ungdomspartier, frivillige organisasajoner og elevbevegelse. Politikere i maktposisjoner forhindrer unges samfunnsinnflytelse. Har de ikke vært unge selv?

Det kanskje største argumentet mot politisk fravær på ungdomsskolen er at ungdomsskoleelever har skoleplikt. Men politikk er også utdanning! Politisk arbeid kan være minst like lærerikt, både kunnskaps- og erfaringsmessig, som en vanlig skoletime. Det er på tide å erkjenne at det finnes læringsarenaer også utenfor klasserommets fire vegger!

Politikere i maktposisjoner forhindrer unges samfunnsinnflytelse. Har de ikke vært unge selv?

Du synes kanskje det er kravstort å kreve en bedre ordning, når vi allerede har det greit. Ja, det er ikke verdens undergang å måtte ha kalenderen spikret to uker i forveien, og det er ikke umulig å trygle til ledelsen på skolen om fri.

Men alt kan bli bedre, selv i dagens Norge, og hvis vi ikke kjemper på får vi ikke forandring. Bedre og enklere politisk fravær på ungdomsskolen er ikke bare viktig for å tilrettelegge for ungt engasjement, det er et steg mot et samfunn der også de yngre tar større del i debatten.

Elevorganisasjonen i Oslo krever et permisjonsregelverk som sikrer alle Oslo-elever, uansett alder, lik rett til å engasjere seg politisk - også i skoletiden.

Julian Söderberg
Ungdomsskoleansvarlig i Elevorganisasjonen i Oslo
Bosatt på Nordberg

Les også:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse