Skummel skolevei

nn Den "nye Kjelsås barneskole", som skal stå ferdig i 2012, skal huse 800-850 elever, rundt 100 flere elever enn det er per i dag. Trafikksituasjonen...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.04.2008 kl 09:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
nn Den "nye Kjelsås barneskole", som skal stå ferdig i 2012, skal huse 800-850 elever, rundt 100 flere elever enn det er per i dag. Trafikksituasjonen ved skolen er allerede presset. At Politiet ikke tillater barna selv å være skolepatrulje, sier mye om hvor farlig trafikken rundt og ved Kjelsås skole oppleves. Men det er betryggende og flott at Kjelsås FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) i egen regi arrangerer voksenpatruljer hver morgen, noe de har holdt på med en god stund. I tillegg er det bra at FAU, slik det kommer frem i dagens avis, har fått være med på planleggingen av den "nye" trafikksituasjonen. Det kan bety at man denne gangen er litt i forkant og at man kanskje kan unngå at trafikksituasjonen blir verre enn den i utgangspunktet trenger å bli. Og er det noen som ser og erfarer trafikken ved og rundt skolen, så må det jo nettopp være foreldrene, i tillegg til barna selv.

nn Det er sikkert mange positive sider ved å implementere en barnehage i et skoleområde, men trafikkmessig kan det by på utfordringer. Erfaring er at de fleste barnehageforeldre kjører barna sine til barnehagen. Naturlig nok; foreldre i jobb har som regel dårlig tid om morgenen, og har ikke mulighet til å "spasere" med små barn til barnehagen. Erfaring tilsier også at ikke alle foreldre parkerer på henviste p-plasser tilknyttet barnehagene, for å spare tid på å gå fra bil og inn i barnehagen.

nn Likevel, det hjelper noe på den foruroligende trafikksituasjonen når rektor Alf Hansen bekrefter at de planlagte ekstra parkeringsplassene i forbindelse med utbyggingen skal være på plass før barnehagen åpner til høsten. Og la oss håpe at barnehageforeldre, og kjørende skoleforeldre, bruker disse plassene, og ikke alle andre steder hvor det er fysisk mulig å stoppe bilen. I tillegg bekrefter rektor at de planlagte trafikklommene på oversiden av barnehagen skal på plass. Og når de planlagte trafikklommene kommer på plass, håper vi – og sikkert mange foreldre og ikke minst ungene – at foreldre som også kjører barna til skolen, ikke parkerer i fotgjengerovergangen iblant annet Midtoddveien, når barna skal slippes ut av bilen. Utrolig nok er det mange skoleforeldre som gjør nettopp det. Å stoppe en bil midt i en fotgjengerovergang og blokkere veien for de andre skolebarna, er hevet over enhver tvil å være det aller dårligste valget av stoppested!

Utrolig nok er det mange skolefor- eldre som gjør nettopp det

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse