Sommerfest i et utviklingsområde, kategori A

MENINGER: Vi har blitt klassifisert som et industriområde av byrådet, noe vi ikke kjenner oss igjen i!

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.06.2017 kl 12:46

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta om kommuneplanen

  • Kommuneplanen består av en samfunnsdel med byutviklingsstrategi og en juridisk bindende arealdel. Det er samfunnsdelen som nå er på høring. Arealdelen vil revideres når samfunnsdelen er vedtatt av bystyret.
  • Planen og informasjon knyttet til planprosessen, kan leses på www.kommuneplan.oslo.kommune.no. Her finnes også to vedleggsrapporter: Den ene viser oversikt over alle foreslåtte utviklingsområder, kollektivknutepunkt og prioriterte stasjonsnære områder. Den andre er Plan- og bygningsetatens rapport Arealpotensial i stasjonsnære områder langs Oslos banenett som har vært et grunnlag for arbeidet med byutviklingsstrategien.
  • Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som samfunn og organisasjon. Byutviklingsstrategien viser hvordan vi skal utvikle byen slik at vi når målene i samfunnsdelen. Byutviklingsstrategien gir strategiske føringer og prinsipper som skal ligge til grunn for byutviklingen og senere revisjon av kommuneplanens arealdel.
  • Planen ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 27. april 2017. Høringsfristen er 30. juni 2017.

Torsdag hadde klasse 4e ved Grefsen Skole sommeravslutning. Vi grillet og koste oss i felleshagen ved Heilo vel.

Vi er, som dere vet blitt klassifisert som industriområde av byrådet, noe vi ikke kjenner oss igjen i!

Se bilder fra festen i bildeserien øverst!

Marthe Eikum Tang

LES OGSÅ:

SI DIN MENING:

Hvorfor trives du i ditt nabolag? Nå vil vi vite hvilke kvaliteter som er viktige for deg!

Delta i debatten? Send ditt innlegg til meninger@nab.no!

Hva er utviklingsområder?

Kommuneplanen har delt inn områder etter hvor stor utnyttelsesgrad de bør ha.

Kategori A er definert som områder med i hovedsak nærings- og industribebyggelse hvor det legges det opp til en områdeutnyttelse på 100 prosent. Noen av områdene ligger ved kollektivknutepunkt og her legges det opp til områdeutnyttelse på 125 prosent.
Kategori B er definert som avgrensede områder med i hovedsak småhusbebyggelse. Det legges opp til høyere utnyttelse enn i dag, uten at en spesifikk områdeutnyttelse er angitt.
Prioriterte stasjonsnære områder, er områder som ikke er del av utviklingsområder, men er stasjonsområder hvor det er potensial for høyere utnyttelse på enkelttomter innenfor en radius på 500 meter fra stasjonen.

Her kan du se en oversikt over hvilke områder som ligger i de ulike kategoriene, og hvilke som er foreslått i utkastet til ny kommuneplan.

Se bildet større

Området som i forslag til kommunepan er betegnet som Nydalen Øst, og foreslått som utviklingsområde kategori A.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse