Sørbråten: Lite sted med stor betydning

I Nordre Aker Budstikke den 8. februar er seniorarkitekt Johan Borchgrevink intervjuet om forslaget til reguleringsplan for Sørbråten. Reguleringsplan...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I Nordre Aker Budstikke den 8. februar er seniorarkitekt Johan Borchgrevink intervjuet om forslaget til reguleringsplan for Sørbråten. Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn og er nå oversendt byrådet for politisk behandling. I intervjuet redegjør Borchgrevink for hovedtrekk i den lange forhistorien og om begrunnelsene for at kommunen ønsker å regulere området.

I kjølvannet av intervjuet har etaten og andre instanser i kommunen mottatt e-post fra flere privatpersoner. Noen av dem har en form som er ikke er saken eller debattantene verdig. Det er ingen hemmelighet at kommunen og noen, men slett ikke alle, beboerne på Sørbråten er uenige om de faktiske forhold, og derfor om hva som bør gjøres. Det er fritt for alle å være uenig og fremme sitt syn, men det bør gå på sak, ikke på person.

Plan- og bygningsetaten har gjennom flere år samarbeidet med Vann- og avløpsetaten, bydelen og Helse- og velferdsetaten om kartlegging av Sørbråten. Det er etatenes faglige mening at deler av aktiviteten der utgjør en fare for kvaliteten i Maridalsvannet, som er en sentral drikkevannskilde for Oslo. Det faktum at området hittil er uregulert bidrar til at kommunen har hatt liten kontrollmulighet. Dette er selvsagt ikke akseptabelt for et sted som har så stor betydning for hele byen. Bystyret ba derfor Plan- og bygningsetaten å utarbeide forslag til reguleringsplan.

Som det er redegjort for er det under planarbeidet vurdert flere løsninger, fra ingen mulighet for boliger innenfor området, til mulighet for bebyggelse av alle tomtene. Eiere og beboere har vært godt orientert underveis, og har hatt anledning til å gi innspill. Synspunkter som kom inn under den offentlige høringen er vurdert og følger saken videre. Det er nå opp til de politiske organ å fatte de endelige beslutninger om reguleringsplanen.

Dagny Gärtner Hovig,

Informasjonssjef i Plan- og bygningsetaten

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse