ANNONSE
Annonse

Spennende Skar leir

nn Til tross for skepsisen til kommunens kjempe-barnehageplaner på Skar leir etter at planene ble kjent i fjor, var det en langt mer optimistisk holdn...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 28.05.2009 kl 09:58

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

nn Til tross for skepsisen til kommunens kjempe-barnehageplaner på Skar leir etter at planene ble kjent i fjor, var det en langt mer optimistisk holdning som preget Maridalen Velhus, etter informasjonsmøtet tidligere denne måneden. Ikke fordi det ble oppnådd enighet mellom kommunens utskremte og de fastboende og andre brukere av Maridalen, men fordi Skar-eiere Oslo kommune gjorde det klart at de vil lytte til lokale innspill. Det gledet tydelig innbitte "Maridal-supportere" som Maridalens Venners Tor Øystein Olsen, og vel-leder Per Pedersen. Dette var en langt annen praksis fra offentlige myndigheter, enn jobben som ble gjort i forbindelse med Markaloven, hevdet de to herrene. De fremmøtte hadde mange spørsmål til Eiendoms- og byfornyelsesetaten og dens konsulent i selskapet In'by, som begge gjorde det klart at prosjektet er tidlig i planleggingsfasen. Få andre konklusjoner er trukket enn at det må barnehage inn på området i en eller annen form. Men med totalt 200 mål tomt skulle det være mer enn nok plass til andre formål også.

nn Det er positivt at kommunen er så lydhør overfor lokalbefolkningen som de gir uttrykk for å være i denne saken. Utviklingen av Skar vil få store konsekvenser for mange. Lokalbefolkningen vil merke økt trafikk, ble det bekreftet, selv om mesteparten av denne skal gjennomføres ved hjelp av mer miljøvennlig busstransport. På den annen side vil et gjenopplivingsforsøk på Skar være positivt for dem som allerede bor i Maridalen. Avløps- og utslippsproblematikken er én side som det ble gitt signaler om at vil komme flere til gode, dersom et tilfredsstillende anlegg kommer på plass i leiren. Men ikke minst er det positivt at kommunen nærmest setter som en forutsetning at det igjen skal komme mennesker inn i boligene på Skar. Mange i salen nikket bekreftende da det ble sagt at kommunen med utslippsargumentet i hånden for noen tiår siden nærmest hadde drevet de tidligere beboerne fra sine hjem. Nye mennesker i Skar-boligene vil bety økt befolkning i bygda som de siste årene har opplevd det motsatte. Positivt er det for elevgrunnlaget på Maridalen skole, som også har blitt tynnet ut.

nn Forslagene fra leireier Oslo kommune og fra benkeradene var mange og svært interessante. Et marka-kultursentrum på Skar med kunst, museum, markasenter, og eldre og unge mennesker både på dagtid og om kvelden, må være en løsning som kan gi Maridalen en ny vår. Vi håper man med dette får utnyttet det flotte områdets potensial fullt ut.

Vi håper man med dette får utnyttet det flotte områdets potensial fullt ut

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse