ANNONSE
Annonse

Kommentar:

Stadig færre søkere: Vi trenger et løft for yrkesfagene

Saida Begum, fraksjonsleder for utdanning, Oslo Høyre. Foto: OSLO HØYRE

Stadig færre ungdommer velger yrkesfag på videregående. Dette tyder på at det er på høy tid med et yrkesfagløft i Osloskolen for å møte etterspørselen i arbeidsmarkedet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det er et stort behov for fagarbeidere i årene fremover. Vi trenger flere mennesker som kan ta vare på oss når vi blir eldre, til å bygge hus, gi oss vann og strøm i hjemmene våre og til å bygge trygge veier. Samtidig velger stadig færre ungdommer yrkesfag på videregående. Dette tyder på at det er på høy tid med et yrkesfagløft i Osloskolen for å møte etterspørselen i arbeidsmarkedet.

Færre elever søkte seg til yrkesfag i 2016 enn i tidligere år. I fjor søkte 25% av elevene seg til ordinære yrkesfag, mens kun 21,8% gjorde det i år, og mest dramatisk er tallene for bygg- og anleggsfag. Dette er ikke i tråd med behovet til bedriftene, og nesten halvparten av NHOs medlemsbedrifter i vår region sier at de har et udekket kompetansebehov.

Høyre gikk til valg på å styrke yrkesfagene. Vi ønsker et forsøk hvor enkelte ungdomsskoler gir elevene mulighet til å ta introduksjonsfag til videregående opplæring som valgfag. På denne måten vil elevene få mer kjennskap til ulike muligheter for videregående opplæring, noe som igjen vil påvirke valgene elevene tar. Samtidig må rådgivningstjenesten både på ungdomsskolen og videregående styrkes betydelig for å sikre at flere elever velger rett studieretning. For å skape gode skoler ønsker vi også at et samarbeid mellom skolen og næringsliv brukes som utgangspunkt for nye yrkesfagsskoler og for å forbedre eksisterende skoler.

Samtidig er det mange elever som sliter med å få læreplass. Yrkesfagene har høyt frafall, og mangel på læreplasser er en stor risikofaktor for at elever faller fra i utdanningsløpet. Derfor må innsatsen for å skaffe flere læreplasser trappes opp, blant annet gjennom bedre oppfølging av kommunens lærlingsklausul. Dette er imidlertid et ansvar som privat og offentlig sektor må ta i fellesskap, og som privatpersoner kan vi velge å benytte godkjente lærebedrifter når vi trenger fagarbeidere. Byråd Tone Tellevik Dahl har tidligere uttalt at læreplassene stort sett står klare for elever som er kvalifisert. Når hun avviser mangelen på læreplasser som et problem viser hun at AP ikke tar problematikken på alvor.

Det er åpenbart at byrådet mangler konkrete tiltak for å få flere ungdommer til å velge yrkesfag, og det er foruroligende at de samtidig ikke ser omfanget av problemet. Det er ikke lett å bli klok på hva byrådspartiene vil gjøre for å sikre at flere velger og fullfører yrkesfagutdanningen. Både i partiprogrammet til AP og i byrådserklæringen kan man lese at byrådet vil «legge frem en helhetlig plan for å sikre at flere gjennomfører videregående skole med særlig vekt på yrkesfag».

Arbeiderpartiet gikk til valg på å legge frem en plan. Høyre gikk til valg på konkrete tiltak for å løfte yrkesfag. Det er innholdet i planer som er avgjørende for om de virker, men innholdet vil ikke byrådet gå nærmere inn på selv etter å ha sittet med makten i over et halvt år.

Høyre sørget for å ta sin idedugnad i forkant av kommunevalget i 2015. Vi hentet innspill fra de som jobber med yrkesfag til daglig, og gikk til valg på tolv konkrete tiltak for et løft av yrkesfagene. Disse tiltakene har vi nå fremmet i bystyret. Dette for å gi byrådet litt drahjelp, så de kommer i gang med arbeidet med å løfte yrkesfag. Vi håper derfor på bred enighet om våre forslag i Oslo bystyre. Et løft for yrkesfagene starter i Osloskolen, og det er for alvorlig til å vente på uklare planer.

Saida Begum
Fraksjonsleder for utdanning
Oslo Høyre

LES OGSÅ:

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse