ANNONSE
Annonse

Sterkere Akerselva-vern må også omfatte skogholtene

Boligområdet Nydalen vest ligger mellom Nydalen og Maridalsveien. Her er trappa mellom Nydalen vgs. og Maridalsveien. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

MENINGER: Når Miljøpartiet De Grønnes representant for Sagene bydel i NAB tar til orde for et sterkere vern av Akerselven med nærliggende områder, må MDG ikke glemme erosjonsskrentene og skogholtene ned mot elven.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Hvorfor: Akerselven både på oversiden og også på nedsiden av Nydalen fortoner seg som en del og laveste nivå i en erosjonsskrent med mye vegetasjon og skog tett langs elven. Men nettopp på grunn av kraftig bebyggelse i selve Nydalen er dette samspillet mellom Akerselven og skogholtene/skrentene fraværende og trukket vekk fra hverandre.

LES BAKGRUNNEN: MDG: Akerselva må få et mye sterkere vern

Siri Mittet og Sirin Hellvin Stav fra MDG Sagene padlet i Akerselva i juni. Flere fulgte dem langs land. Foto: PRIVAT

Desto viktigere er det nettopp i dette område å beholde grøntområdene og skogholtene langs Nydalen Vest mot Nydalen i sin form som erosjonsskrent mot Akerselven. Det er fortsatt bra med skog og skogholt gjennomgående og mer eller mindre sammenhengende hele veien fra Stilla/Maridalen og ned til Nydalen Bruksvei. Deretter går erosjonsskrenten og skogdraget over i Nydalen Vest. Et område som er kategorisert som Utviklingsområde B i Oslo kommunes nye Kommuneplan. Dvs. et ønske av Byrådet med SV, AP og MPG om kraftig fortetning.

LES MER: Nydalen Vest: 20 år med gravemaskiner som nabo. Nå frykter de for egne boliger

I dette området er skogdragene nesten fraværende og eiendommene/hagene oppe og i skrenten hele veien inn mot Maridalsveien er med på å videreføre en sammenhengende vegetasjonen her.

Hans Chr Opsann. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Fortettes dette området mellom Nydalen og Maridalsveien vil et sammenhengende skogs-/grønntdrag fra Nordmarka/Maridalen bli brutt for all tid. Biologisk mangfold inkludert dyreliv og fugleliv hele veien nedover langs elven vil bli berørt.

Maridalsveien og Ring 3 har sine hindringer, men skogsdraget mellom Maridalsveien og Nydalen under brua på Ring 3 er et åpent drag fra Maridalen/Nordmarka, uten store og trafikkerte veier å krysse. Vi opplever tidvis ekorn, rådyr, rev og grevling som vandrer hele veien ned hit og sannsynligvis også videre ned langs elven mot Bjølsen og Sagene. Bygger man igjen eller fortettes ytterligere dette skogsdraget og bebyggelsen mellom Maridalsveien og Nydalen vil dette begrense vandring og kanskje bli borte for all tid.

LES OGSÅ: Fra en beboer i Nydalen Vest: – I ettertidens lys vil rasering av småhusområder bli sett på som uklokt

Oppfordrer også Naturvernforbundet og andre som er opptatt av Naturmangfold å vise ekstra oppmerksomhet for disse områdene i tider hvor det kan bli lagt til rette for sterk fortetting.

Hans Chr Opsann
Beboer, Nydalen Vest

Delta i debatten? Send ditt innlegg til meninger@nab.no

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse