Stoltenbergs bortforklaring

Folket er misfornøyd, meningsmålingene er ubarmhjertige og panikken begynner å bre seg hos de Rød/Grønne. I mangel av egne resultater har Stoltenberg ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.04.2008 kl 15:48

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Folket er misfornøyd, meningsmålingene er ubarmhjertige og panikken begynner å bre seg hos de Rød/Grønne. I mangel av egne resultater har Stoltenberg startet valgkampen med sitt siste kort på hånden: "Mangel på et avklart samarbeid på borgelig side". I forkant av de fleste stortingsvalg i nyere tid har samarbeidsmønstrene ikke vært klarlagt. Forrige stortingsvalg var i så måte et unntak, og jeg drister meg til å mene at dette ikke har vært noe ubetinget suksess. Har Stoltenberg mistet respekten for velgerne? Er det ikke antall opptalte stemmer som skal danne grunnlaget for hvem som skal gå i forhandlinger med hvem, om et eventuelt regjeringssamarbeid? Er det ikke slik Arbeiderpartiet og andre partier har opptrådt ved alle tidligere valg?

Mener Stoltenberg virkelig at de Rød/Grønne har enerett på verdier som fellesskap og rettferdighet? Jeg tror alle politiske partier ønsker det beste for alle i samfunnet, men at strategien for å nå denne målsettingen er forskjellig. Det er i strategien vi finner de viktige skillelinjene i politikken, og det er her velgerne vil merke forskjellen i hverdagen.

I Høyre er vi også opptatt av fellesskap og rettferdighet, men i tillegg tror vi at enkeltmennesker har evne og rett til selv å bestemme hvordan de vil organisere sitt eget liv, familie, samfunnssyn etc. Vi ønsker heller ikke å ta fra folk alt de tjener, for så å dele det ut etter hvilke kriterier vi som politikere mener er rett.

Det er ikke slik som Stoltenberg hevder at det er skattelette fremfor velferd, og at lavere skatter er vei-valg som ikke gagner velferdssamfunnet. Jeg minner derfor Stoltenberg om at under den forrige regjeringsperioden stimulerte lavere skatter til økt skatteinngang! Det er derfor ikke riktig når Stoltenberg hevder at lavere skatter går på bekostning av fellesskapet! Det var også den forrige regjeringens politikk som stimulerte til, og la grunnlaget for de gode tider vi nå har, og som sammen med økte oljeinntekter har ført til at den Rød/Grønne regjering har hatt mer penger til disposisjon enn noen tidligere regjeringer.

Sørgelig er det da å registrere at det kun er de Rød/Grønne som er tilfreds med lange sykehus-køer, dårlige veier og dårlige elevresultater ved våre offentlige skoler.

Frustrasjonen hos de fleste blir ikke mindre etter rekord i renteøkninger i Rød/Grønn regjeringstid.

Hvorfor har de Rød-Grønne panikk for alt som er privat? De fleste i samfunnet har skjønt at ting blir bedre når vi får litt konkurranse! Det bør da ikke bli enten/eller, men både/og - til glede for alle - ikke bare for "de rike", som Stoltenberg hele tiden skyver foran seg for å sanke stemmer.

I overskriften i Stoltenbergs artikkel står det:" Norge har en flertallsregjering som styrer stødig og virkeliggjør valgløfter - og det finnes ingen alternativer til regjeringen".

Stoltenberg undervurderer folks vurderingsevne. Folkets syn kommer til uttrykk ved neste stortingsvalg, og velgerne er selv i stand til å stemme fram alternativer til den sittende regjering!

Brit Teien

Styremedlem i Nordre Aker Høyre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse