SV vil ha Grefsenhjemmet og Nordberghjemmet!

SV vil at bydelene skal ha ansvar for sykehjemmene og vi vil ha Grefsen og Nordberghjemmet drevet av stiftelsene slik de er i dag. Vi er mer i tvil om...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.03.2009 kl 12:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
SV vil at bydelene skal ha ansvar for sykehjemmene og vi vil ha Grefsen og Nordberghjemmet drevet av stiftelsene slik de er i dag. Vi er mer i tvil om hva Høyre og Frp vil på dette området, når byrådet ikke klarer å få på plass en ny avtale. Bydelen har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med disse institusjonene og SV har ingenting å utsette på hvordan de drives.

Omsorgsboliger er ikke ment å erstatte sykehjem, men i praksis så ser vi at de som har fått omsorgsboliger trenger sykehjem seinere enn de som bor i sin opprinnelige bolig. Boligen er lett stelt, praktisk og på en flate. Boligen har det vi kaller universell utforming, det betyr at de lett kan tilpasses rullestol, gåstol og andre hjelpemidler. Nærheten til servicetjenester og døgnbemanning gjør at de eldre slipper engstelse for å bli liggende hvis det skulle skje en ulykke av et eller annet slag. Høyre og Frp sin styringsmotvilje gjør at de ikke har klart å bruke de statlige finansieringsordningene. Oslo ligger langt bak de andre kommunene når det gjelder å bygge slike boliger.

De fleste går igjennom en periode med betydelig hjelp hjemme før de er «kvalifisert» for sykehjem. For mange er dette en tung periode med mye engstelse både for dem selv og pårørende. Denne perioden gjøres lettere med omsorgsboliger. I beste fall sparer vi sykehusinnleggelser fordi vi kan forebygge. Opptrapping av hjelp etter behov skjer i omsorgsboligen, på samme måte som i det ville gjort i opprinnelig hjem. Siden en omsorgsbolig er egen bolig, så betales bare husleie og de eldre beholder friheten de har i egen økonomi.

Bydelen sliter økonomisk og det er ikke fordi den er drevet dårlig. Byrådet har hvert eneste år pålagt oss effektiviseringskutt og sentralisert oppgaver. SV har tro på at lokalt ansvar og lokale løsninger er best. Det viser seg også i praksis at store enheter blir uoversiktlige, tungrodde og dyre. Byrådet har krevd at bydelene innfører fordyrende ordninger som er tilpasset konkurranseutsetting. SV vil ha lokalt ansvar, fordi det er våre ansatte som kjenner våre eldre og veit hvor skoen trykker. Denne kompetansen kan ikke erstattes av skjemaer, anbudskonkurranser, prismodeller og kontraktsbyråkrati. Byrådet skylder på bydelene når eldre ikke får sykehjemsplass, men planlegger å gjøre plassene dyrere uten å kompensere bydelen. Vi har ikke lov til å styre mot underskudd, så da må vi bruke færre plasser siden prisen per plass er dyrere enn da bydelen driftet dette selv.

Hvis vi skal være rustet til å møte eldrebølgen, må vi bruke ressursene rasjonelt. Da har vi ikke råd til ideologiske baserte eksperiment. Norge har begrenset med arbeidskraft og da prioriterer SV sykepleiere framfor advokater i eldreomsorgen. Byrådet velger å gjøre ting dyrere, uten at de klarer å vise at det blir bedre. SV mener at det er et offentlig ansvar å være sikkerhetsnett for våre gamle og syke.

Hanne Lyssand

Bydelspolitiker for SV

og 7. plass på SV's stortingsliste

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse