ANNONSE
Annonse

Sykehjemstilbudet i Oslo må bli bedre

Nå er det på tide å rette fokuset mot eldre, pleietrengende mennesker, skriver Dag Gaute Gaasemyr i Nordre Aker Venstre. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

KOMMENTAR: Den siste tiden har det vært mange debattinnlegg og reportasjer i media knyttet til sykehjemstilbudet i Oslo.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.09.2016 kl 10:30

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det sittende byrådet har blitt kritisert av opposisjonen for å ikke ta bemanningsproblemet og manglende ressurser i sykehjemssektoren på alvor. Det er derfor grunn til å rette søkelyset mot utfordringene i denne sektoren, og hva som kan gjøres for å forbedre sykehjemstilbudet i hovedstaden.

Dag Gaute Gaasemyr.

Oslo Venstre går i sitt program inn for å rehabilitere og fornye halvparten av byens sykehjemsplasser innen 2023. I tillegg vil Oslo Venstre anskaffe og regulere 3-4 reservetomter som kan brukes til sykehjem og omsorg+-boliger dersom behovet for denne typen omsorgstilbud øker. Det vil være et skritt i retning bedre og flere sykehjem i Oslo. Økt satsing på velferdsteknologi i sykehjemmene er også en del av Oslo Venstres oppskrift på et bedre tilbud for sykehjemsbeboere.

Venstre har i hele sin historie vært en forkjemper for svakerestilte gruppers rettigheter og levekår. Nå er det på tide å rette fokuset mot eldre, pleietrengende mennesker. Selv mener jeg at å lovfeste retten til sykehjemsplass, slik Stortinget nå har vedtatt, kan være et skritt i retning økt forutsigbarhet og mindre vilkårlighet for eldre med stort omsorgsbehov. Samtidig mener jeg at øremerking av midler til sykehjem for kommunene må følge med en slik lovfesting.

LES OGSÅ: Hvorfor bryr vi oss ikke mer om hvordan de gamle har det?

Oslo Venstre vil anskaffe og regulere 3-4 reservetomter som kan brukes til sykehjem og omsorg+-boliger dersom behovet for denne typen omsorgstilbud øker. Her Myrer Omsorg+ i Nordre Aker. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

Et godt tilbud til sykehjemsbeboere krever bedre faglig styring av sykehjemmene. Det ønsker Oslo Venstre, i tillegg til flere faglærte ansatte. Noe av utfordringen ved å skape bedre sykehjem i Oslo ligger i forholdet mellom Sykehjemsetaten og bydelene. Løsningen på dette for Oslo Venstres del er å gjøre om ovennevnte etat til en ren kompetanseenhet med medisinskfaglig fokus. Det kan redusere noe av byråkratiet knyttet til sykehjemsdrift i Oslo, og styrke samarbeidet mellom bydelene og etaten.

Samtidig er det mulig å tenke nytt rundt utforming av sykehjemstilbudet for demente. I 2018 vil etter planen Norges første demenslandsby på Lille Tøyen stå ferdig. Også Bærum og Stavanger har planer om dette. I tillegg til felles utearealer for beboerne kan tilbudet i en demenslandsby omfatte restaurant og butikk. Beboerne i demenslandsbyer lever i mindre grupper med mulighet for å dyrke sine egne interesser, noe som kan gi de økt personlig frihet.

Den sterke veksten i antall eldre mennesker, både i Oslo og resten av landet, de neste årene, gjør det nødvendig å sette eldreomsorg høyere på den politiske dagsorden. Tilstrekkelige ressurser til å sikre sykehjemsplass til alle som trenger det, og bistand til velferdsteknologiske løsninger for eldre som ønsker å bo lengst mulig i eget hjem, må være opplagt i dag og i årene framover. På den måten vil vi klare å løse en av de største velferdspolitiske utfordringene vi står overfor, og sikre valgfrihet for eldre mennesker når det gjelder omsorgstilbud og boform.

Delta i debatten! Send ditt innlegg til debatt@nab.no.

MER OM ELDREOMSORG:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse