ANNONSE
Annonse

Tøffe tider for private barnehager

Bydel Nordre Aker har jobbet intenst med å innfri regjeringens løfte om full barnehagedekning. På fem år har antallet plasser i bydelen økt med over 9...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 08.10.2009 kl 10:06

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Bydel Nordre Aker har jobbet intenst med å innfri regjeringens løfte om full barnehagedekning. På fem år har antallet plasser i bydelen økt med over 900. Målet er 3850 plasser ved utgangen av 2009. Dette er prisverdig.

Man kan imidlertid spørre seg om den massive kommunale utbyggingen nå er i ferd med å bli vel effektiv. Det er i dag mer enn nok plasser til barn over tre år i vår bydel. Så lenge man ikke har et finansieringssystem som sikrer reell økonomisk likebehandling av private og offentlige barnehager, vil de fleste foreldre naturlig nok velge det billigste alternativet, nemlig kommunale tilbud. Overetableringen man nå ser rammer altså særlig de private barnehagene. Flere private barnehager registrerer færre barn over tre år på sine søkerlister. Som mor har jeg selv erfart at Furulunden barnehage, en veldrevet privat barnehage gjennom mange år, har måttet ta inn 1-åringer for å unngå nedleggelse. Dette er en uheldig utvikling og dårlig ressursutnyttelse av høyt kompetent personale.

Det foreligger ingen forskning som viser at barn har det bedre i offentlige barnehager enn i private. Private barnehager gir rom for mangfold og nytenkning, og bidrar i langt større grad enn de offentlige til å skape alternative tilbud som for eksempel gårds- eller friluftsbarnehager. Det nære forholdet mellom eier og foreldre medfører korte beslutningslinjer og gir mulighet for fleksibilitet og innflytelse.

Det er flott at regjeringen og bydelen har satset stort på barnehagesektoren de siste årene. Men det er synd dersom fremveksten av nye kommunale gigantbarnehager medfører at intime, veletablerte private barnehager med kompetent, stabilt og dedikert personale ikke lenger har livets rett. Målet om barnehageplass til alle ville aldri vært nådd uten de private barnehagenes betydelige bidrag. Bydelen bør ikke takke for innsatsen med å medvirke til deres nedleggelse.

Kristin Mack-Borander

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse