– Tør vi håpe på at flere og flere politikere åpner øynene for byens egenart og realiteter?

Nedre Grefsen, også i kommuneplanen som et kollektivknutepunkt. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

DEBATT: – Det å rive et hus, det var en destruktiv handling. Tanken var at når eieren dør, skal huset bestå, skriver Gudveig Henryette Aaby.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.04.2017 kl 15:51

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Årsmøtet i Fortidsminneforeningen ble holdt i Grefsen og Disen Velhus, var årsmøte for foreningen, men åpent for alle på forhånd, og med arkitekt Finn Geiran, tidligere formann i Historielaget for Grefsen, Kjelsås og Nydalen, og Haavard Nordlie, geograf og aktiv i Aksjonskomiteen for Stopp raseringen av nedre Grefsen, som foredragsholdere, var lokalet i velhuset fullt, naturlig nok.

LES OGSÅ: Kongens fortjenestemedalje til Finn Geiran

Finn Geiran snakket om «Kommuneplanen og Nedre Grefsen – et kulturpolitisk feilgrep», noe han forsvarte godt dokumentert. Han fortalte om Grefsens historiske utvikling fra de første gårdene og til i dag, hvordan våre forfedre på Grefsen i slutten av 1800- og utover på 1900-tallet var vanlige håndverkere, funksjonærer, forretningsdrivere, lærere og andre som bosatte seg på Grefsen og hvordan de bygde sine hus med omhu.

Det å rive et hus, det var en destruktiv handling. Tanken var at når eieren dør, skal huset bestå. Dette gjorde at beboere, arkitekter og håndverkere skapte solide og vakre boliger i et miljø som er like velfungerende i dag, noe den tidligere folkevandringen til bydelsadministrasjonens møte er et tydelig bevis på.

Han kom med en advarsel til alle som bor i bydelen; «Ikke bruk NIMBY (Not in my backyard) hvis dere ikke ønsker bråk». Videre pekte han på mangel på demokratiske prosesser i utbyggingssaken, og at tilliten mellom befolkningen og politikerne er brutt. Den mer enn hundre år gamle kommuneplanen for Grefsen har tatt vare på befolkningen og miljøene. Dette har ikke politikerne og byplanleggerne forstått – og hva nå?

Finn Geiran oppsummerte med å vise til områder som er bevart, bygninger er en del av historien. Historieløshet er farlig – og medvirkning er viktig!

Haavard Nordlie i aksjonsgruppen Stopp ødelegging av Nedre Grefsen, orienterte om aksjonsgruppens arbeid. Han påpekte dessuten svakhetene ved kommunens saksbehandlingssystem, som gjør det svært komplisert for uinnvidde å holde oversikt over så vel enkeltsaker som kompliserte sakskomplekser som kommuneplanen.

LES OGSÅ: Nå er datoene for folkemøtene i forbindelse med revidering av kommuneplanen

Han sa at det eneste som er positivt i utbyggingsplanene for nedre Grefsen, er at det skal utarbeides en helhetlig plan for området! Han mente også at det stille demonstrasjonstoget til bydelsadministrasjonen i fjor vår hadde påvirket våre politikere. Allikevel er det skremmende at sentrale politikere som var kjent med nedre Grefsens situasjon i kommuneplanen ikke ville innrømme det før etter sterkt press.

Det er forstemmende at Hanna Marcussen, byutviklingsbyråd i Oslo, fremdeles snakker om å «fortette med kvalitet» i et område hvor det faktisk er snakk om «sanering» dersom kommuneplanens intensjoner skal innfris. Og det er selvsagt uvirkelig å høre henne snakke om å bygge høyblokker som ikke kaster skygge!

Nordlie var videre bekymret for Plan- og bygningsetatens (PBE) holdning til medvirkningsprosesser. Som eksempel nevnte han Smestad, hvor det er etablert en «samspillgruppe» hvor bl.a. beboere skal delta i møter med PBE. Ved oppnevnelsen av deltakere til gruppen gikk byplansjef Ellen deVibe direkte i mot, og faktisk nektet deltakelse fra lederen av aksjonsgruppen på Smestad, til tross for at så vel bydeler som beboere ønsket henne som deltaker!

Dette er direkte maktmisbruk og særdeles urovekkende sa Nordlie. At deVibe visstnok samtidig foreslo beboere med samme interesser som henne selv som deltakere i gruppen styrker bare maktovergrepet. Nordlie er redd for at denne typen «medvirkning» blir fiktiv, styrt av maktapparatet og ikke gavner beboerne.

Han trakk også frem at eiendomsutviklere i Oslo kan delta på lukkede rundbordskonferanser med politikere. I regi av Oslo Metropolitan Area. **

Nordlie kunne videre fortelle at Aksjonsgruppa for nedre Grefsen har omsider – etter tre måneders venting – fått svar fra Oslo kommune på sin klage på selve saksbehandlingen av kommuneplanen. Den ble avvist med den merkverdige påstand at siden selve planen ikke er påklagbar, så er heller ikke saksbehandlingen det!

Man kan altså utføre en direkte uanstendig saksbehandling, overkjøre befolkningen og ikke opplyse hverken politikere eller administrasjon tilfredsstillende om det største overgrepet på et boligområde i Oslo noen gang uten at noen har lov til å klage på det! Saken er sent videre til Fylkesmannen.

Ifølge Nordlie skal Aksjonsgruppen fremover opprettholde trykket på politikerne, ruste seg til kamp når kommuneplanens rullering foreligger i april og håper dessuten å få til et folkemøte i samarbeid med Grefsen og Disen Vel når høringsrunden er over.

Et meget interessant poeng som Nordlie kommenterte var at på bakgrunn av en klimaanalyse utført av svært kompetente fagfolk vil det ikke være noen klimagevinst ved å rive eneboliger på Grefsen og bygge blokker før tidligst i 2063 – dette sammen med det faktum at i følge kommunens egne tall vokser ikke Oslo på langt nær så raskt som tidligere antatt, må få følger for planleggingen sa Nordlie.

Det er unødvendig å si at han fikk stor applaus fra en fullsatt sal.

Ellers var det en høyrepolitiker i salen som uttrykte stor forbauselse og stor takknemlighet over alt han hadde blitt informert om, og som han, som bystyrepolitiker i Oslo i forrige periode, ikke hadde ant noe om, men nå var svært glad for at han hadde fått innsikt i.

LES OGSÅ: Nå er datoene for folkemøtene i forbindelse med revidering av kommuneplanen

Kanskje tør vi håpe på at flere og flere politikere åpner øynene for byens egenart og realiteter og tar inn over seg hvilke fatale feilgrep de er i ferd med å gjøre og begynner å innse historiens og historiske bymiljøers betydning så vel for nedre Grefsens som for hele Oslos beboere?

Gudveig Henryette Aaby

  • * (Journ. anm. Nordre Aker Budstikke hadde linket inn til nettstedet der de omtalte rundbordskonferansene er nevnt, i regi av Oslo Metropolitan Area. Men etter at denne kommentaren ble publisert, ble det oppdaget rundbordskonferansene var fjernet fra nevnte nettsted.)

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse