ANNONSE
Annonse

Transport av fyllmasse fra Vettakollen

På toppen av Vettakollen skal kommunens Vann og Avløpsetat anlegge et stort reserveanlegg med konsumvann for beboere i Vestre Aker bydel og Østre dele...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 17.12.2009 kl 14:40

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

På toppen av Vettakollen skal kommunens Vann og Avløpsetat anlegge et stort reserveanlegg med konsumvann for beboere i Vestre Aker bydel og Østre deler av Bærum. Alle synes tiltaket er fint som sikrer vanntilførsel til beboerne i disse områdene, men ingen vil ha transporten av fyllmassen på åtti tusen kubikkmeter steinmasse rett utenfor stuedøra. Dette innebærer tunge biler med tilhenger 15 timer i døgnet de neste to årene. Transport av fyllmasse fra bassenget skulle foregå fra en rampe på Gaustadjordene til tross for at rampen ligger innenfor markagrensen. Utfra det opprinnelige forslaget måtte Gaustadveiens beboere ta mye av belastningen med sterkt økende støy og støv i 2 år for at andre beboerområder skulle sikres godt konsumvann for fremtiden.

Det siste, vi som beboere i Gaustadveien har forstått er at transport av steinmasse alternativt kan foregå i Sognsvannsveien forbi Rikshospitalet (som ikke hadde innvendinger mot den intense transporten forbi sykehuset), videre skulle de store bilene returnere til rampen opp Sognsveien og Nordbergveien. Dette forslaget vil utvilsomt redusere belastning av støy og støv i en av bydelens tettest befolkede områder, Gaustadveien.

Etter lesning i Nordre Aker Budstikke 3. og 10. desember føler jeg og sikkert mange av de 250 andre familiene i Gaustadveien derfor stor skuffelse over utsagn fra Arbeiderpartiets Tone Tellevik Dahl, nestleder i byens Byutviklingkomité. Hun fraråder en slik løsning og peker på at ut/innkjøring fra Nordbergveien til Sognsveien er problematisk, men da har hun ikke sett de trafikale problemene ved eventuell utkjøring fra Gaustadveien til Sognsvannsveien med fotgjengerovergangen 15 meter nedenfor selve veikrysset. Videre sier hun at Politiet neppe vil godta dette forslag til transportløsning. Min kommentar til politiets uttalelse av det opprinnelige forslaget er at deres uttalelse er kort og bestemmende og uten begrunnelse. Det er derfor med undring en kan lese at en politiker som Tone Tellevik Dahl avgir uttalelse også på vegne av en faginstitusjon som Politiet.

Det er også med undring at hun kan stigmatisere en befolkningsenhet som beboere i Gaustadveien ved å uttale ifølge Nordre Aker Budstikke at"Gaustadveien er ført bak lyset", hvilket er en simpel og fornærmende uttalelse fra en rutinert politiker, hvilke mennesketyper tror du bor i Gaustadveien. Mine kommentarer til ditt forslag om transportveier er etter min mening en vond reaksjon som en naturlig reaksjon av noe som bygger på urettferdige utsagn fra en rutinert politiker. Håper du tar til fornuft og følger opp det nye alternative forslag på en positiv måte.

Vennlig hilsen og god jul til alle lesere av denne gode lokalavisen

Aage Andersen

Gaustadveien 10D

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse