Troen på sentralisering

Bystyreflertallet (Høyre, Frp, Venstre og KrF) har nå vedtatt at Oslos sykehjem skal organiseres i en sentral etat og ikke lenger være et ansvar for b...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Bystyreflertallet (Høyre, Frp, Venstre og KrF) har nå vedtatt at Oslos sykehjem skal organiseres i en sentral etat og ikke lenger være et ansvar for bydelene. Dette bidrar neppe til å gjøre situasjonen i eldreomsorgen særlig mye bedre.

Terskelen for å få sykehjemsplass i Oslo er svært høy. I 2005 var det 221 som fikk avlag. Legedekningen i sykehjemmene må øke. Fysioterapidekningen må bli bedre. Når 30 prosent av de ansatte i sykehjemmene er ufaglærte er det en stor utfordring. Det må løses uansett og blir ikke vesentlig enklere med en etat.

Det er svært viktig med et godt samspill mellom hjemmetjenester og sykehjem, særlig i forbindelse med kortidsopphold. Ved å gi de ansatte i hjemmesykepleien og sykehjem forskjelling arbeidsgiver, blir tilbudet trolig svekket. Arbeiderpartiet mener det er en fordel at begge disse tjenestene drives av bydelene, som en del av tiltakskjeden overfor eldre. Spesialiseringen kan skje ved at bydelene får ansvar for byomfattende spesialiserte sykehjem.

Fremskrittspartiet og Høyre har beskyldt Arbeiderpartiet for å være for opptatt av økonomi og for å svartmale eldreomsorgen i Oslo. De som ser sykehjem og hjemmetjenester på nært hold er neppe enig med Høyre og Fremskrittspartiet i det.

Mitt håp er at byrådet blir så ivrige etter å bevise at ting blir bedre med en sykehjemsetat, at de forandrer mening og bevilger penger til så vel drift, som investeringer i sykehjemssektoren. For det blir ikke flere sykehjemsplasser og bedre kvalitet ved å sentralisere. Jeg har liten tro på at en etat styrt av byrådet vet bedre hva som er best for innbyggerne i de vestlige bydelene, enn bydelsutvalgene selv!

Trond Jensrud

Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Helse- og sosialkomiteen, Oslo

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse