Tryggere i Marka

I går avgjorde bystyrets flertall at det ikke blir noe av en asfaltert gang- og sykkelvei innover i Maridalen. Det betyr at det hverken blir asfaltert...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I går avgjorde bystyrets flertall at det ikke blir noe av en asfaltert gang- og sykkelvei innover i Maridalen. Det betyr at det hverken blir asfaltert gang- og sykkelvei langs Maridalsveien eller at turveien fra Brekkekrysset til Låkeberget blir asfaltert. Det er det mange i lokalmiljøet som er skuffet over.

Idrettsklubbene Kjelsås og Lyn mobiliserte mandag kveld flere hundre personer til å aksjonere for en asfaltert gang- og sykkelvei. Mosjonister, idrettsfolk og turgåere vil alle ha tryggere forhold innover i Maridalen.

Det blir flere og flere myke trafikanter som tar turen innover i Maridalen. Samtidig blir det også flere bilister som kjører inn i den samme dalen. Gående, rulleskikjørere og syklister forteller at de frykter for liv og helse på sine turer langs Maridalsveien.

Nordre Aker Budstikke er ihuga forkjemper for markagrensen og derfor skeptiske til enhver utbygging innover denne grensen. Maridalen er landskapsvernområde og skal derfor holdes hellig. Vi har derimot tvilt oss frem til at turveien fra Brekkekrysset til Låkeberget bør asfalteres. Da kan både syklister og rulleskikjørere ferdes trygt innover i Maridalen. Bystyret er av den oppfatning at ingen turveier i Marka skal være asfaltert. Nordre Aker Budstikke mener at det på de mest populære strekningene for syklister og rulleskikjørere, som innover i Maridalen og Sørkedalen, bør være muligheter for at også rulleskikjørere og syklister kan ferdes trygt.

Det er tross alt mer hensiktsmessig for både miljøet og helsa at folk tar seg inn i Marka til fots, på sykkel eller på rulleski, enn at folk setter seg i bilen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse