Tur fra Solemskogen

I et innlegg i Budstikka 4. mai hevder Jan Wurtzel at planene om kunstsnøløype fra Solemskogen som bla. Kjelsås idrettslag står bak, truer vanlige tur...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.06.2006 kl 11:33

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I et innlegg i Budstikka 4. mai hevder Jan Wurtzel at planene om kunstsnøløype fra Solemskogen som bla. Kjelsås idrettslag står bak, truer vanlige turgåeres rett til å ferdes fritt i naturen. Dette må bygge på en misforståelse. Løypa fra Solemskogen brukes i "normale" snøvintre som i år av alle, og slik vil det fortsette. Poenget er at det i dårlige snøvintre tas sikte på å legge eller spe på med kunstsnø, slik at alle som sogner til Lillomarka kan oppleve skiglede hele vinteren. Dette innebærer ingen endring i bruksmønsteret av løypa. Unge og gamle vil som nå trene side om side med oss som holder et lavere tempo.

Til konkurranser antar jeg at det som i dag bare unntaksvis vil være behov for å nytte denne løypa. Konkurranser på ski i vår del av Oslo foregår i perioden fra midten av januar til midten av mars, og da er det normalt snø på Langsetløkka, hvor Kjelsås idrettslag har sin varmestue og konkurranseløyper. Reservearena er gjerne Holmenkollen eller Sørkedalen, hvor det er kunstsnø i tillegg til andre nødvendige fasiliteter for konkurranser.

Med hensyn til både trening og konkurranser i vår bydel dreier dette seg stort sett om barn, fra 5-6 år gamle og oppover. Jeg har selv barn som har hatt stor glede av Kjelsås idrettslags tilbud her, og målet med kunstsnøløypa er å opprettholde dette tilbudet selv om klimaet endres. Svært få av alle de barna i bydelen som gjennom Kjelsås eller de andre idrettslagenes innsats lærer å gå på ski ender opp som "langrennsspesialister", men det er heller ikke poenget. De lærer å ferdes ute i naturen på ski, noe som legger grunnlag for den turgleden som Wurtzel og vi alle er opptatt av.

Hans Viggo Sæbø

Grefsen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse