Umyndiggjørende menneskesyn

Hva er det som får sosialistene i Norge til å nekte sine foreldre eller besteforeldre å selv bestemme hvem som skal gi dem den hjelpen de vil trenger ...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Hva er det som får sosialistene i Norge til å nekte sine foreldre eller besteforeldre å selv bestemme hvem som skal gi dem den hjelpen de vil trenger i sin alderdom? Hadde det nå enda vært slik at de bare fratok sine egne foreldre denne retten, kunne man muligens kalle det en privatsak og det skal vel ikke andre bry seg med.

Det fatale er at dersom Ap og SV kommer i maktposisjon i Oslo, vil de også frata alle andre retten til å bestemme selv. Hvilke respekt for enkeltmennesket er dette? For Høyre som har tillit til, og setter innbyggerne i sentrum, er det en selvfølge å la mennesker selv bestemme over sine prioriteringer.

Det ser ut som sosialistene ønsker seg tilbake til gamle dager, da det offentlige i mye større grad enn i dag påtvang brukerne det politikerne hadde å tilby. De glemmer imidlertid å fortelle at det den gang ikke fantes noen kvalitetskrav på de tjenestene som ble gitt, det var det Høyre som innførte. Vi ville ha sikkerhet for at de som leverer tjenester har en god kvalitet på den tjenesten de tilbyr, enten den er offentlig eller privat. For oss er det likegyldig hvem som leverer tjenesten, men kvaliteten skal være der, for det er det offentlige som betaler regningen.

Dette er ingen mistillit til de som arbeider i det offentlige. Tvert om, de aller fleste gjør en meget god innsats. Men de er heller ikke overmennesker som ikke trenger innputt fra andre miljøer. Det er ubegripelig at ikke det offentlige skal kunne utsettes for konkurranse på lik linje som på alle andre arbeidsplasser. Det argumentet som vanligvis benyttes av sosialistene, er at dette ikke er vanlig industri. Det har de rett i, men i begge tilfeller gjelder det å utnytte ressursene til beste for brukerne.

Umyndiggjørelse av eldre er en sosialistisk øvelse. I Høyre har vi tro på mangfold og respekt for enkeltmennesker!

Brit Andreassen

Bystyremedlem for Høyre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse