Vanskelig levering

Flere foreldre har ringt Nordre Aker Budstikke den siste tiden og fortalt om vanskelig levering i barnehagen. Foreldre med flere barnehagebarn oppleve...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Flere foreldre har ringt Nordre Aker Budstikke den siste tiden og fortalt om vanskelig levering i barnehagen. Foreldre med flere barnehagebarn opplever at barna må gå i barnehager på ulike kanter av bydelen. Selv om private og kommunale barnehager har felles opptak, eksisterer det ingen automatikk i felles søskenprioritering, som det gjør med flere barn i kommunale barnehager. Da gis det overflyttingsprioritet til barnehage hvor søsken allerede har plass. Intern bytting foreldrene imellom er et ikke-tema. Bydel Nordre Aker opplyser at de daglig får henvendelser fra foreldre som ønsker å bytte barnehage slik at søsken får plass i samme.

Tidsklemma er blitt et begrep de fleste småbarnsforeldre kjenner seg igjen i. Jobb skal kombineres med barn, fritidsinteresser, øvrig familie og venner. De færreste av oss har jobben i gåavstand fra hjemmet. Nordre Aker Budstikke hører om foreldre som må gå ned i stillingsbrøk for å få hverdagen til å gå opp og har full forståelse for foreldre som vil ha søsken i samme barnehage. Mange barn opplever også større trygghet ved å starte i samme barnehage som storebror eller storesøster. "Det må være lov å tenke økonomi, tidsbesparelse og miljøbesparelse" og "er det økonomisk politikk som ligger bak disse tungrodde bestemmelsene, så er det familiene som bør få spare tid og penger, og ikke kommunen og bydelene", sier en av foreldrene i dagens avis, og det er vi enige i.

Samtidig har vi forståelse for bydelens argumenter. Bydelen koordinerer fellesopptaket mellom private og kommunale barnehager, men kan ikke bestemme hvilke barn som skal inn i de private barnehagene. Det er det de private barnehagene selv som gjør, og da blir felles søskenprioritering vanskelig. Det bør derimot åpnes opp for intern bytting foreldrene mellom, dersom barnehagen er enig og alder og andre opptakskriterier stemmer.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse