Venstre vil satse på helse

Gaute Gaasemyr. FOTO: PRIVAT

MENINGER: I løpet av de siste stortingsvalgene har helse vært et viktig tema. Når en av de største utgiftspostene på statsbudsjettet er nettopp helse, er det viktig å tenke gjennom hvordan helsevesenet skal organiseres best mulig.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.09.2017 kl 17:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Venstre ønsker å ta tak i dette problemet ved å satse på forebygging og tidlig innsats innen helsesektoren. I den offentlige debatten de siste årene har den regionale helseforetaksmodellen kommet i skuddlinjen. Venstre vil reformere denne modellen ved å overføre mer makt og avgjørelser fra helseforetakene til det enkelte sykehus.

En annen utfordring er det voksende byråkratiet innenfor helsevesenet, med en tidobling av antall administrativt ansatte innenfor de regionale helseforetakene siden helseforetaksloven ble vedtatt i 2001. Venstre vil derfor redusere antall administrativt ansatte ved sykehusene, men ha flere helsesekretærer for å kunne drive pasientrettet arbeid. Et slikt tiltak vil kunne styrke helseprofesjonene ved helseinstitusjonene og gi de bedre muligheter for faglig utøvelse.

Det økte tilfanget av velferdsteknologi gir store muligheter for den enkelte pasient til å ta vare på sin egen helse, noe Venstre vil gripe muligheten til. Selvtester vil sammen med ny teknologi gjøre det lettere å oppdage sykdommer på et tidlig tidspunkt, slik at behandlingsbehovet reduseres. Velferdsteknologi vil også endre kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient, gjennom bruk av telemedisin for pasientene i oppfølging og behandling, noe Venstre vil bedre mulighetene for.

Et tema innenfor helsevesenet som i mange år har vært en salderingspost er psykisk helse. Når om lag halvparten av oss en gang i løpet av livet rammes av psykiske lidelser i en eller annen form, er dette et tema som må tas på alvor. Spesielt for unge mennesker er det en tragedie å bli rammet av psykiske lidelser, noe som er en av de viktigste årsakene til frafall i utdanning og arbeidsliv. Forebygging av psykiske helseproblemer og ekstra innsats overfor unge som rammes av psykiske lidelser kan være en oppskrift på å få flere unge ut av helsekø og inn i arbeid eller utdanning.

Venstre vil at alle landets kommuner skal ha tilgang på psykolog eller psykiater, slik at den enkelte kan få psykisk helsehjelp på kommunalt nivå, samtidig som vi ønsker at kommunene skal satse mer på forebygging og tidlig innsats innenfor psykisk helse. Venstre ønsker derfor å styrke kompetanse på psykisk helse i skolehelsetjenesten for å gi elever som sliter psykisk bedre oppfølging. For unge mennesker med psykiske lidelser er det viktig at de blir sett og tatt på alvor.

Venstre har tradisjon for å sette enkeltmennesket i sentrum. Nå er det også på tide å sette pasienten i sentrum når det gjelder forebygging og behandling av sykdommer. Dette vil vi gjøre gjennom å bedre vilkårene for psykiatrien, reformere helseforetakene og styrke satsingen på velferdsteknologi i helsevesenet, for å nevne noen av våre satsingsområder.

Gaute Gaasemyr
Nestleder Nordre Aker Venstre

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse