ANNONSE
Annonse

Kommentar:

«Verdien av språket»

Barnehager av høy kvalitet styrker språkutvikling, sosialisering og evne til læring, som igjen bidrar til sosial mobilitet, skriver Julianne Ferskaug. Foto: ILLUSTRASJON/ARKIV

Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner, skriver Julianne Ferskaug (V).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 24.06.2015 kl 12:44

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Innsatsen for å sikre barn en utbytterik skolegang og et godt liv begynner i barnehagen, blant annet gjennom et aktivt og bevisst arbeid med språkstimulering. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner.

Barnehager av høy kvalitet styrker språkutvikling, sosialisering og evne til læring, som igjen bidrar til sosial mobilitet.

Julianne Ferskaug. Foto: VENSTRE

Det pedagogiske tilbudet må fange opp og støtte de barna som trenger det mest. Barnehagene i Oslo må derfor ha kompetanse på barns språkutvikling, slik at de raskt kan sette inn tiltak og sikre at barn får utvikle et rikt ordforråd.

For at de ansatte skal kunne hjelpe barna på best mulig måte er det viktig at vi fortsetter arbeidet med kompetanseheving av ansatte.

At barnehagene tilbys kostnadsfri etterutdanning om barns språkutvikling og språkarbeidet i barnehagene, slik at de ansatte får kompetanse i godt språkarbeid, mener Venstre er viktig.

Det kan være noe så enkelt som at man tar en liten pause i høytlesningen for å spørre barna om de tror den lille larven noen gang blir mett

I en by som Oslo krever det en spesiell innsats for å sikre at alle barn lærer å snakke godt norsk før de begynner på skolen.

Her spiller barnehagen en helt avgjørende rolle. Det handler ikke om at man skal innføre pugging og klasserom i barnehagen, men at pedagogene og assistentene som jobber med barna er bevisste på språkutvikling og bidrar til læring. Det kan være noe så enkelt som at man tar en liten pause i høytlesningen for å spørre barna om de tror den lille larven noen gang blir mett.

Enkle grep som fører til at barnet blir sett og får ta del i aktiviteter på egne premisser, samtidig som personalet kan identifisere barn som trenger litt ekstra oppfølging.

Venstre gjør mye for barnas språkutvikling i Oslo, men det aller viktigste vi gjør, er å sikre etter- og videreutdanning av barnehagelærerne i byens barnehager. De er med og legger grunnlaget for barnas fremtid.

Julianne Ferskaug (Venstre)
Kultur- og utdanningskomiteen,
Oslo bystyre

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse