Nordre Aker Budstikke mener: - Viktig at det finnes en løsning

LEDER 17. SEPTEMBER 2009 En sak som har gått igjen i våre spalter i år er sandvolleyballbanen på Sverre Enevolds plass, populært kalt Jupiterjordet,...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
LEDER 17. SEPTEMBER 2009

En sak som har gått igjen i våre spalter i år er sandvolleyballbanen på Sverre Enevolds plass, populært kalt Jupiterjordet, på Grefsen. Banen som var vedtatt etablert av bydelsutvalg og bystyre, ble fjernet, til overraskelse fra de lokalt folkevalgte. Bydelsadministrasjonen har erkjent at de ga klarsignal til å flytte banen fra Grefsen til Solemskogen uten å involvere politikerne, og har tatt selvkritikk for det. Det var SV som først oppdaget saken, og med støtte fra flertallet av de andre partiene har bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité (MPS), og arbeidsutvalget, bestemt at banen skal tilbake.

Deretter har det dukket opp flere sider av saken. Bydelens avgjørelse om å flytte banen kom etter flere naboklager over mange år, forteller bydelens representant i dagens avis. Tilsvarende klager har kommet på sandvolleyballbanene på Voldsløkka. Det iøynefallende i klagene er at brukerne av banene tilsynelatende så til de grader unnlater å vise hensyn til de nærmeste naboene. Støy til langt på kveld, forsøpling og urinering på naboeiendommer er noen av punktene som går igjen i klagene. Forutsatt at bildet som tegnes i klagene er reelt, er oppførselen som følger med disse banen uakseptable. Riktignok har vi vanskelig for å tro at alle brukerne oppfører seg slik.

Leserinnlegg til avisen fra folk i nærheten har uttalt seg både positivt å negativt. Som i enhver sak har nok også denne flere sider. Men at noe må gjøres for å bedre situasjonen for de nærmeste beboerne er helt klart. At det medfølger et visst lydnivå med en idrettsbane, er ikke til å komme unna. At den skal begrenses til fornuftige tider av døgnet er likevel en selvfølge. Forsøpling, urinering, hærverk på eiendom og til og med narkotikasalg, som beskrives av en av klagerne, er totalt uakseptabelt.

Det er viktig at det finnes en løsning på disse sakene, både på Jupiterjordet, dersom sandvolleyballbanen skal tilbake, og på Voldsløkka, som er til det beste både for naboer og for brukere. Det er betenkelig at behandlingen av sakene har vært preget av rot. Bydelen har handlet litt for raskt på egen hånd, og politikerne har vært litt for raske med å kreve banen på Grefsen tilbake. MPS-komiteen sier nå at alle forhold ved sandvolleyballbanen skal vurderes før den eventuelt tilbakeføres.

Det er viktig at det finnes en løsning både på Jupiterjordet og på Voldsløkka

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse