– Viktig at elevene lærer seg arbeidslivets spilleregler

Kristin Vinje, stortingspolitiker (H) fra Korsvoll. FOTO: PRIVAT

Ny nasjonal fraværsgrense i skolen. – Nærmere 9 av 10 lærere og 7 av 10 skoler har gitt sin støtte når saken var ute til høring.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.06.2016 kl 21:08

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

I dag gir Stortinget kunnskapsministeren klarsignal til å innføre en nasjonal fraværsgrense i videregående skole. Etter en lang drakamp har Høyre og Frp fått støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Stortinget til å innføre en justert modell for nasjonal fraværsgrense.

Kompromisset som Høyre og Frp til slutt fikk støtte for har solid oppslutning blant lærerne, foreldre og næringslivet. En meningsmåling fra Infact viser også at kunnskapsministeren har sterk støtte i folket for innføring av en fraværsgrense.

Det er frivillig å begynne på videregående skole, men det er obligatorisk å møte til undervisningen.

LES OGSÅ: Jeg er ikke kjent med arbeidsplasser som tillater 10 prosent fravær.

Det å møte opp handler derfor om respekten for ens medelever, for lærere som bruker tid og forbereder seg og for å skape gode holdninger tidlig i livet. Vi vet også at det er en klar sammenheng mellom tilstedeværelse og resultater i skolen. Alle er enige om at en god lærer er viktig for elevenes læringsutbytte, men det hjelper lite hvis elevene ikke er tilstede i klasserommet. Derfor har også lærerne etterlyst en nasjonal fraværsgrense i lang tid, og engasjementet har vært stort.

Nærmere 9 av 10 lærere og 7 av 10 skoler har gitt sin støtte når saken var ute til høring.

Regjeringen vedtok derfor å innføre en fraværsgrense på 10 prosent ubegrunnet fravær, og la inn en rekke unntak som skulle sikre fleksibilitet og den enkelte elev. Fravær som skyltes sykdom, arbeid som tillitsvalgt, avtalt studiearbeid, religiøse høytider og en rekke andre forhold ivaretar de fleste legitime behov.


LES OGSÅ: Å true elever med stryk er ikke en varig løsning

Regjeringens forslag har fått støtte fra skoleorganisasjoner som Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet, samt Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og fra viktige arbeidsgiverorganisasjoner som NHO og Spekter.

Fraværsgrensen har skapt stor debatt, og SV har forsøkt å stoppe innføringen av en nasjonal fraværsgrense gjennom et eget forslag i Stortinget. Med god hjelp av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre har SV riktignok klart å stoppe regjeringens opprinnelige modell. Men, Høyre og Frp har sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet blitt enige om å gi klarsignal om å innføre en justert modell for nasjonal fraværsgrense basert blant annet på innspill fra Utdanningsforbundet.

Nå skal statsråden gå i dialog med utdanningssektoren for å finne en ny modell for en nasjonal fraværsgrense. Innføringen av en slik grense vil bli grundig evaluert, slik at vi kan få økt kunnskap om hvordan denne ordningen vil bidra til å skape en bedre skole. I sum er dette godt nytt for norske lærere som ønsker flere virkemidler i arbeidet med å få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring.

Det er også godt nytt for elevene, fordi det er det er vanskelig å hjelpe elever som ikke er tilstede. Det er også viktig at elevene lærer seg arbeidslivets spilleregler, der det ikke nytter å komme og gå som man vil – uten at det får konsekvenser.

Kristin Vinje (H), stortingspolitiker

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse