Ville vesten-tilstander

Situasjonen i Nordre Aker bydel minner meg om ville vesten. Her er det om å gjøre å komme først til mølla og sikre seg hybel, leilighet eller tomt i n...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.04.2008 kl 09:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Situasjonen i Nordre Aker bydel minner meg om ville vesten. Her er det om å gjøre å komme først til mølla og sikre seg hybel, leilighet eller tomt i nærheten av skolen. Bor man litt unna skolen man tilhører, så får barna brev fra rektor om at de har fått skoletilhørighet på en annen skole.

Vi visste ikke det da vi kjøpte hus på Disen i desember 2000. Før dette hadde vi bodd 8 år på Disen, så vi oppfattet dette som "landsbyen" vår. Denne tilhørigheten til et nærmiljø skaper etter min mening trygge barn gode oppvekstvilkår. Rett før førstemann skulle starte på skolen, valgte vi å kjøpe hus fordi barna ikke skulle oppleve flere skoler, splittelse av nettverk og å bli revet bort fra venner. Men vi valgte tydeligvis feil tomt!

Bare to år etter at eldste jenta begynte på Disen skole, fikk vi brev om at nestemann hadde skoletilhørighet på Årvoll skole i Bjerke bydel. Heldigvis var ikke hun den eneste, så hun har hatt venninner å følges med til Årvoll. Men i løpet av disse 5 årene har hun ikke fått venninner utenfor bydelen, og vi har ikke hatt kapasitet til å følge aktivitet i regi av Bjerke bydel. Kort sagt, man orienterer seg mot egen bydel, det vil si sitt eget nærmiljø.

Vi har tvillinger på 6 som har vært klare for skole siden de fylte 6 i februar. Etter som grensen for veiledende inntaksområde er flyttet i mellomtiden, tilhører vi nå Disen skole, men de hadde ikke tilbud om fleksibel skolestart. Ok, da får vi vente til august, men så i forrige uke fikk vi brev fra rektor. Tvillingene har fått skoletilhørighet på Sinsen skole i Grünerløkka bydel! Tenk så heldige de er som har fått skoletilhørighet. Men samlet sett synes vi ikke vi er så heldige. Vi skal altså ha barna på 3 ulike skoler i 3 bydeler. Rektor mener vi ikke lengre har søsken på Disen, men vi har da det nå, og vi har hatt et forhold til skolen i 7 år. Hvorfor vi ikke får tilbud om plass på Årvoll skole hvor vi har søsken, er det ingen som kan svare på. Og hva er gjort for å gi oss plass på for eksempel Grefsen skole som er i nærmiljøet?

I brevet som er standard brev fra Utdanningsetaten, så er det helt til slutt nevnt at man har forsøkt å finne en løsning, som er til beste for barna. Unnskyld meg, det virker bare ikke slik på oss som rammes! Hvis man vil gjøre det som er best for barna, så bør man sørge for at det er plass på skolene i nærmiljøet, dvs der hvor barna ønsker å gå, og hvor vi føler vår naturlige tilhørighet. Var det ikke nettopp av hensyn til barnas ulike ønsker at man innførte fritt skolevalg? Hvordan skal jeg forklare mine seksåringer at de ikke får gå på Disen skole som de kjenner så godt, og at de ikke engang får gå til skolen sammen med storesøster? At det er til deres beste?

I tillegg til at mange førsteklassinger blir sendt ut av nærmiljøet, så har også mange ungdomsskoleelever i år fått brev om skoletilhørighet utenfor bydelen. Dette etter hvert så beryktede brevet om skoletilhørighet skaper splittelser, frustrerte foreldre og utrygge barn. Også er det at disse ville vesten tilstandene begynner igjen! For noen velger å flytte barna til venner, familie eller andre som har en adresse som vil gi dem tilhørighet på ønsket skole. Noen melder adresseendring uten å flytte. Jeg har ikke noen problemer med å forstå det, når det kun er adressen som teller og ikke andre menneskelige hensyn. Familien vår vil bli nødt til å flytte, vi er bare to foreldre og kan ikke dele oss i tre.

Uttrykk som 'fleksibel skolestart' og 'fritt skolevalg' er fremmedord i den verden som vi har møtt og møter. Det får så være, kunne vi i det minste bli ivaretatt som en helhet, og ikke som en kasteball som går i oppløsning?

Torger Ødegård, Astrid Søgnen, Jo Fiske, dere som jobber med planlegging av skoler i Oslo, er det slike tilstander vi skal ha? Hvis ja, må dere stå frem og si at det er slik som det skal være, ellers får dere gjøre noe med det!

Conni Nielsen

Forelder

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse