ANNONSE
Annonse

Jordmoryrket:

«I Norge er fødsel som regel en glede. Men det har ikke alltid vært slik»

JORDMOR: Jordmor Bippi Troviks spesialfelt er hjemmefødsler. Her er hun avbildet i forbindelse med et intervju i Nordre Aker Budstikke i 2013. Les intervjuet her! Foto: ANITA BAKK HENRIKSEN (ARKIVFOTO)

Finnes det et mer unikt yrke enn jordmoryrke, hvor man følger mennesker igjennom kanskje noe av det største de opplever i livet, nemlig det å gå gravid, føde et barn og bli foreldre?

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 27.05.2015 kl 16:43

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

I denne fagartikkelen skal jeg ta for meg jordmoryrket i et historisk perspektiv og jeg vil presentere hva en jordmors arbeidoppgaver hovedsaklig består av. Tilslutt vil jeg fortelle om jordmoryrket i Norge i dag. Men først en definisjon av hva en jordmor er.

Hva er en jordmor?

En jordmor utfører svangerskapskontroller, oppfølgning i barseltiden, hjelper til under fødselen og tar vare på det nyfødte barnet og mor.

Begrepet «jordmor» oppsto fordi fødselen tidligere foregikk på jordgulvet. Da ble fødselshjelperen kalt «jordmor». I dag er jordmoren en helseprofesjon. Jordmødre har en grunnutdannelse som sykepleier. I tilegg har de en toårig spesialutdannelse innen jordmorfaget.

Fra gammelt av var dette et rent kvinneyrke, men i 1973 ble jordmoryrket åpent for begge kjønn. I dag er det likevel en klar overvekt av kvinner i dette yrket. I Norsk Sykepleierforbund er det 1047 jordmødre hvorav fire er menn.

LES OGSÅ: Les om jordmor Bippi Trovik som forteller om yrket sitt. – Ingen dag er typisk for min del, sier hun.

Jordmoryrkets utvikling

I Norge er fødsel som regel en glede. Men det har ikke alltid vært slik. Før kunne graviditet og fødsel være ganske risikabelt. I verste fall kunne det koste både mor og barnet livet. Moren kunne bli syk under graviditeten, og selve fødselen kunne også være farlig. Barnet kunne f.eks ligge «feil» slik at det ikke kunne forløses. Og et stort problem var at det manglet kvalifisert helsepersonell.

Jordmoryrket var den første yrkesutdannelsen som var tilgjengelig for kvinner. I 1539 ble det bestemt at presten skulle undervise jordmødrene. Det ble etablert egen jordmorskole i Norge i Christiania i 1818. Og senere i 1848 ble det etablert en jordmorskole i Bergen. Men det var fremdeles få jordmødre i Norge. Jordmorutdanningen var ettårig og krevde ingen forkunnskaper.

På 1920-tallet var det mest hjemmefødsler, fordi det var bare tre føde-institusjoner i landet (Oslo, Bergen og Trondheim).

Senere har antallet fødeinstitusjoner økt, og antallet hjemmefødsler har sunket mye. Spedbarnsdødeligheten har sunket drastisk, fordi vi har økt levestandard, bedre velferdsordninger for mor og barn, bedre fødselshjelp og medisinske fremskritt. Økt kunnskap hos foreldre bidrar også til reduksjon i spebarnsdødligheten. Norsk undersøkelse viser at foreldre redder 100 spedbarn hvert år fra krybbedød, ved å la dem sove på ryggen.

Ikke alle land har hatt muligheten til samme utvikling som de nordiske landene har. Enkelte afrikanske land og Pakistan og Afghanistan er eksempler på land som fremdeles er hardt rammet av høy mødredødelighet og spebarnsdødlighet, enten under graviditet eller fødsel.

Det dør 800 kvinner i sammenheng med fødsel hver dag på verdensbasis. Men i Norge døde det kun fire mødre i løpet av 2013. Siden år 1900 har spedbarnsdødligheten sunket dramatisk i Norge, og er i dag kun på 2,3 per 1000.

Selv om spedbarnsdødligheten er på vei ned globalt, er det fortsatt store forskjeller. Foreksempel et land som Sierra Leone hvor det dør 107,2 per 1000.

Jordmoryrket i Norge i dag

Mye har skjedd med jordmoryrket siden 1539. Som nevnt kreves en flerårig utdannelse for å kunne bli en jordmor.

De fleste jordmødre er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus. Der har de i oppgave å følge og være til stedet for kvinner under svangerskapet, fødselen og barseltiden.

Men en jordmor kan også ha andre arbeidsoppgaver og kan være ansatt ved helsestasjoner eller private jordmorklinikker. Mange jordmødre har kompetanse innen kvinnehelse, andre kan undervise i prevensjonsveiledning for ungdommer og jordmødre kan også gi informasjon om svangerskap, fødsel, kosthold, livsstil og foreldrerollen til foreldre.

En jordmor kommer ofte tett inn på de menneskene man jobber med. Og det er en spesiell tid i livet for menneskene det gjelder. Jordmoren har en stor oppgave i det å skulle ta imot barnet deres. Derfor er det viktig å vise omsorg, være selvstendig, og like å omgås med andre mennesker.

Oppsumering

I denne fagartikkelen har jeg tatt for meg jordmoryrket, både historisk og hvordan yrket er i dag. Jeg har et ønske om å bli jordmor fordi det å ta i mot et helt nytt menneske virker utrolig spennende og meningsfullt. Men også fordi jeg liker å hjelpe folk og være til støtte i flotte, men kanskje dramatiske hendelser.

Les mer fra elevene på Morellbakken skole i Morellbakken Budstikke!

LES NYHETER FRA NORDRE AKER BUDSTIKKE HER!

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse