140 søkere til ni lærerstillinger på Morellbakken

MANGE VIL HIT: Assisterende rektor Marit Jensen sammen med lærer Christian Buffon og klasse 8A på Morellbakken skole. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Ny ungdomsskole bygger «ung, frisk og framtidsrettet» lærerstab.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.04.2015 kl 21:11

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: Morellbakken ungdomsskole tok i mot sine første åttendeklassinger fra Disen og Grefsen barneskoler i august 2013. Da var bygningsmassen fra «gamle» Grefsen videregående rehabilitert og tilpasset en yngre elevgruppe.

Skolen har utvidet elevmassen trinnvis, og til høsten vil den være i full drift med om lag 450 elever fordelt på fem paralleller over tre trinn. Til det må også lærerstaben utvides.

Velger fra øverste hylle

Nylig ble det utlyst ni nye lærerstillinger innen basisfagene, og da søknadsfristen gikk ut, hadde mellom 135 og 140 søkere meldt sin interesse.

– Majoriteten av søkerne er formelt kvalifisert til stillingene, særlig innen realfag. I matematikk og naturfag kan vi velge lærer på øverste hylle. Det er et luksusproblem, medgir assisterende rektor Marit Jensen.

Hun opplever at skolen blir snakket opp i nærmiljøet, og har fått et godt rykte, etter halvannet års drift. Morellbakken har bevisst jobbet med å profilere seg, og har dessuten fått mulighet til å vise fram pedagogikken på flere arenaer, blant annet en skolekonferanse tidligere i år.

Søker ambisiøse lærere

De som ønsker å bli lærere på Morellbakken må sikte høyt.

– Vi søker etter lærer som har ambisjoner på egne og elevenes vegne og som vil være med å bygge framtidas skole. Vi skrev i utlysningen at vi er nystartet, og opplever at søkerne syns det er spennende å kunne få være med å bygge opp og sette sitt preg på skolen, sier Jensen.

Skolestaben har lik kjønnsfordeling, men majoriteten er nyutdannede. Lærerne er i hovedsak unge, mellom 26 og 32 år, forteller assisterende rektor.

Må gjennom prøveforelsning

Noen av søkerne er nå silt ut, og har gått videre til en workshop, der de skal få jobbe med et konkret case. Her skal samspillet mellom lærerne og hvordan de løser oppgavene observeres. De endelige kandidatene skal gjennom en prøveforelesning, før de eventuelt blir ansatt. Prøveforelesninger for elevene har skolen allerede prøvd ut tidligere.

– Det fungerer veldig bra. Det er ikke slik at elevene avgjør hvem som får jobben, men de får ytre seg, og det blir med i en helhetsvurdering av søkeren. Det vi ser etter er «relasjonskompetanse» – hvordan lærerne møter elevene i en gruppesammenheng, sier Jensen.

– Morellbakken-elevene skal skille seg ut

Hun mener Morellbakken på enkelte områder jobber annerledes med pedagogikken enn andre skoler.

– Samfunnsmandatet i læreplanen er viktig hos oss. «Skolen skal gi elevene lyst på livet» står det der. Vi jobber med en bredere definisjon av hva et resultat er. Når en tiendeklassing går ut av Morellbakken ungdomsskole skal eleven skille ut fra andre elever. Ikke nødvendigvis på karakterskalaen, med ved at han eller hun er selvregulert og vet hva de skal gjøre dersom de ikke får til noe. De skal gjøre kritiske vurderinger og ha god refleksjonsevne, gode samarbeidsevner og psykisk helse til å takle utfordringer.

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse