ANNONSE
Annonse

1,2 mill for to etasjer

Nestleder for Grefsen Skoles strykeorkester, Inga Morgenlie, håper nå at det blir enda mer penger igjen til å korte ned på lange ventelister hos Oslo Musikk- og kulturskole - i bakgrunnen hovedinstruktør og dirigent, Bettina Skard. Kristin Tufte Haga

Kulturbyråden regner med 1,2 millioner kroner for to ekstraetasjer til Oslo musikk- og kulturskole – noe som kan bety kortere ventelister for barn som vil lære å spille.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN:

— 1,2 millioner kroner er netto leieutgifter for to etasjer til. Oslo musikk- og kulturskole eier ikke lokalene, de leies av KLP, og oppussing med videre står utleier for, bekrefter byrådssekretær Magnus Halle (H) til avisen

— informasjon byrådsavdelingen også har sendt i brev til bystyrets kultur- og utdanningskomité i november.

Fra samme brev heter det «...Ved å utvide leieavtalen i kulturstasjonen med to etasjer, vil man disponere ytterligere 4-5 dansesaler, som også vil kunne benyttes av øvrige store gruppetilbud som eksempel teater. Ved å fylle arealene på kveldstid vil elevtallet ved Oslo musikk- og kulturskole øke med 400-500 nye elevplasser i store grupper.»

Mer penger til ventelisterTotalt ligger 4 millioner til skolen i Schous-lokalene i det nylige budsjettforliket mellom Venstre, Høyre, Frp og Krf. - utgangspunktet var kutt på 3 millioner! Da Budstikka i slutten av forrige måned intervjuet Krfs Aud Kvalbein og rektor ved skolen, Olav Kjøk om saken, kom det ikke frem hvor mye to etasjer til ville koste årlig, og det var usikkerhet rundt hvor mye penger som ble igjen til blant annet å korte ned på lange ventelister

— les tidligere saker på www.nab.no. Men nå kan det utfra byrådens beregninger se ut til at det kan bli en god slump penger igjen til å få ned ventelistene med barn og unge som blant annet vil bli strykere.

Første skritt

— Dette er svært gledelig informasjon. Samtidig er vi glade for at Kvalbein antyder at dette bare er første skritt, sier Inga Morgenlie, nestleder i Grefsen Skoles Strykeorkester, og viser også til nevnte tidligere saker i www.nab.no.

— For det er positivt når varaordfører Kvalbein signaliserer at man vil styrke OMK ytterligere, slik at enda flere barn og unge kan ha glede av tilbudet, og at dette kan skje allerede neste år når byrådet legger frem en sak om skolen. Vi har håp om at bystyrets kultur- og utdanningskomité følger opp disse signalene, slik at både Grefsenbarn og barn fra hele byen kan få et bedre musikktilbud i nærmiljøet, sier Morgenlie.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse