Byrådets forslag til budsjettjustering: 100 millioner mer til sosialhjelp

Finansbyråd Stian Berger Røsland signaliserer at bydelene som sliter med store sosialhjelpsutgifter kan legge kuttene på is.

Byrådets forslag til budsjettjustering gir optimisme for bydelenes økonomi.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.05.2009 kl 13:53

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Budsjettjusteringene skal ikke vedtas av bystyret før 17. juni, men innstillingen gir svært positive signaler til de bydelene som sliter med store budsjettoverskridelser.

Kan legge kuttene på is

Økningen i sosialhjelpsutgiftene har gitt lite lystige budsjettprognoser for flere bydeler, men nå ser det ut til at de ikke behøver å gjøre så store innhogg i tjenestetilbudet som først antatt.

- Jeg har inntrykk av at de fleste bydelene nå har lagt sine budsjettjusteringer på is i påvente av vedtaket. Vi traff godt med «timingen», for flere bydeler hadde nok planer om store endringer, sier finansbyråd Stian Berger Røsland.

Han understreker likevel at bystyret ennå ikke har vedtatt budsjettjusteringene som blant annet gir 100 millioner kroner mer til sosialhjelp.

- Men det er vanskelig å se for seg at bystyret kan avvise dette i den situasjonen som bydelene nå er i. Det er lite sannsynlig, for å si det forsiktig. Bydelene befinner seg i en ekstraordinær situasjon, sier Berger Røsland.

Mer penger i vente

Noen bydeler klarer seg bedre enn andre. Bydel Alna, som til tross for seks millioner kroner økning i sosialutgiftene klarer å komme ut med en prognose på sju millioner kroner i overskudd.

- Skyldes dette at bydelen har vært flink til å budsjettere, eller har den fått for store bevilgninger?

- Alna er et eksempel på en bydel med god økonomistyring. De klarer å håndtere situasjonen som oppstår. Men hvem som kommer best ut, er vanskelig å håndtere på forhånd, sier finansbyråden.

Sosialhjelpsrammen er den eneste budsjettposten som ikke fordeles etter kriteriesystemet. Den fordeles etter 70 prosent av fjorårets budsjett, og 30 prosent av forbruk.

Det kan dessuten være mer penger i vente. For da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram 15. mai, lå det blant annet inne en ekstrabevilgning på 1,3 milliarder kroner til kommunene.

Finansbyråden er foreløpig usikker på hvor mye Oslo vil få av denne potten.

- Vi holder på å regne på dette nå. Det blir sannsynligvis klart før sommeren, sier Stian Berger Røsland.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse