100 tiltak skal få fart på kollektivtrafikken i Oslo

Lei av at bussen og trikken er forsinket? Les dette!

 

Byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen (V) fikk mandag overlevert en rapport med 100 tiltak som skal bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

- Lykkes vi med dette, får vi et bedre tilbud for byens befolkning. Tiltakene vi nå har fått presentert vil få kollektivtrafikken til å flyte bedre, og dermed øker reisehastigheten, punktligheten og kapasiteten for de reisende, sier Elvestuen.

LES OGSÅ: Sammendraget av de 100 tiltakene her

Trikkene og bussene i Oslo blir ofte hindret, blant annet på grunn av annen trafikk, anleggsarbeid, feilparkeringer og unødvendig tidsbruk på holdeplassene. Rapporten "Kraftfulle fremkommelighetstiltak" er utarbeidet av Ruter AS og Bymiljøetaten på oppdrag fra byråden.

LES OGSÅ: Snart kommer «verdens beste billettautomater» til Oslo

Gjelder alle trikkelinjene

De 100 tiltakene gjelder for alle trikkelinjene, og for busslinjene 20, 21, 23, 30, 31, 34, 37 og 54.

Eksempler på tiltak er tilrettelegging av kollektivgater, prioriterte kollektivfelt, skilt og oppmerking og utbedring av holdeplasser. Tiltakene er vurdert for gjennomføring på kort og lengre sikt.

Trikkens gjennomsnittlige reisehastighet skal økes fra 16 km/t (2011) til 24 km/t. Målet for prioriterte bussruter er å oppnå en gjennomsnittlig reisehastighet over 12 måneder som ligger på nivå med juli måned. Det innebærer en økning på om lag 10 prosent resten av året.

- Vi skal nå foreta en gjennomgang av de tiltakene vi har fått, men det aller meste vil vi kunne gi Ruter og Bymiljøetaten et oppdrag om å gå videre med, sier Ola Elvestuen.

LES OGSÅ: Buss på tvers stanset trafikken

LES OGSÅ: Ruter endrer billettprisene

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse