150 000 brukere av Korsvoll-hallen

Sissel Eckblad

Ifølge Korsvoll Idrettslag vil hele 150 000 mennesker bruke en ny idrettshall - i løpet av én sesong.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Korsvollbanen. Foto: Kristin Tufte Haga

Korsvoll: En ny Korsvoll-hall vil sikkert trekke mange mennesker, og idrettslaget frister sponsorer med hele 150 000 brukere i løpet av én sesong.

- Tallet tar utgangspunkt i maksimal utnyttelse av hallen gjennom sesongen. Hallen skal brukes av skolen på dagtid, og benyttes av spillere, trenere og tilskuere utenom skoletid på kvelder og i helger, sier Sissel Eckblad.

Korsvollbanen favoritt

Korsvoll Idrettslag har tatt initiativet til en ny hall i området. Debatten om hvor plasseringen bør være, har vært heftig i nærmiljøet. I høst ble det nedsatt en arbeidsgruppe, med idrettslag, kultur- og idrettsetat og representanter fra naboaksjonen. Flere lokaliteter har vært på agendaen, men idrettslaget har bestemt seg.

- Vi mener det er avgjørende at en ny hall blir plassert i nærmiljøet, og verken på Sognsvann eller i Nydalen. Idretten er avhengig av dugnadsjobbing gjennom blant annet foresatte. Derfor blir det ulogisk å drifte en hall som skal ligge langt unna foresatte, vårt nåværende klubbhus og annen virksomhet, sier Eckblad.

Trafikk-utfordring

Trafikk-kaos og parkeringsproblemer har vært noen av naboaksjonens innsigelser mot en ny idrettshall på Korsvollbanen. 150 000 brukere i løpet av en sesong betyr flere hundre til og fra hver dag. Det beroliger vel ikke akkurat motaksjonistene?

- De aller fleste av brukerne gjennom et år vil være "lokale" spillere, som forhåpentligvis går eller sykler til hallen. Men all aktivitet på og rundt Korsvollbanen medfører trafikk. Lokalsamfunnet, med idrettslaget i spiss, bør gjennomføre en holdningskampanje i eget nærmiljø å redusere bilbruken. Korsvollbanen er et sted de aller fleste fra området kan nå til fots eller på sykkel, sier Eckblad.

Men hun er enig i at trafikk- og parkeringsproblematikken blir en utfordring.

- Den skal vi løse. En regulering i forbindelse med bygging av hall vil avhjelpe situasjonen i forhold til kunstgressbanen. Kultur- og idrettsetaten har også tidligere uttalt at den ikke vil prioritere en egen regulering av trafikk og parkering, hvis en hall blir bygget et annet sted på Korsvoll, sier Eckblad.

Støtter idrettslaget

Det er vel ingen tvil om at idrettslaget har Korsvollbanen som favoritt. Og laget får støtte av Oslo Idrettshaller AS, som skal finansiere hallen. Selskapet er eiet av diverse idretts-særforbund.

- Vi går for Korsvollbanen. Men det finnes alternative plasseringer på selve området, sier styreleder Rolf Nyhus, som håper på første kamp allerede i 2009.

Hallen skal være en flerbrukshall, og ifølge Nyhus blir størrelsen 25 x 50 meter.

Trekker ut

Eckblad håper på vegne av idrettslaget at hall-debatten snart er over, og at reguleringsarbeidet kan komme i gang.

- Dette begynner å trekke ut. Det er snart tre år siden idrettslaget tok initiativ til en ny hall. Vi håper på en beslutning om plassering som vi alle kan leve godt med etterpå. Idrettslaget er også en stor del av nærmiljøet, sier Eckblad.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse