17 kvadrat per Kjelsås-elev

Barna på nye Kjelsås skole får for lite lekeareal, mener bydelen.

Bydelen vil ha «Myra» inn i «nye» Kjelsås skoles uteområde - 17 m² lekeareal per barn er for lite!

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
KJELSÅS: «Med et fremtidig økt elevtall, samt etablering av barnehage på skoletomten, vil utelekeområdene for skolen ikke tilfredsstille de normtall som sosial- og helsedirektoratet opererer med for store skoler. Det anbefales derfor at Myra Friområde opparbeides til del av utelekeområdene for Kjelsås skole, og at det etableres en sikker forbindelse mellom skolen og Myra. Det etableres i tillegg en sikker forbindelse fra skolen til friområdet på Langsetløkka», var blant annet bydelens miljø, plan- og samferdselskomités kommentarer til planene, i januar 2008.

Lekearealet per barn i «nye» Kjelsås skole oppgis til 17 m².

Gjentar

Nå er planforslaget til offentlig ettersyn, og komiteen gjentar oppfordringen fra møtet i fjor.

- Alle i miljø, plan- og samferdselskomiteen er enige om at lekearealet blir for lite, og at bydelen må jobbe for at tilliggende friareal - som «Myra» - blir en del av skolens uteområde, sier komitémedlem Bent Gether-Rønning (H). Han regner med at saken skal opp i bydelsutvalget.

Funksjonskrav foran norm

Helsedirektoratets rapport fra 2003 anbefaler hele 50 m² i uteareal for elevene.

- Rapporten ble i hovedsak basert på kravene i Opplæringsloven kapittel 9a. Disse anbefalingene kan selvsagt legges til grunn, men all den tid de er tuftet på nevnte lov, vil det være skolemyndighetenes ansvar å håndheve dem. Helselovgivningen har i alt vesentlig gått bort fra normer - antall kvadratmeter, grenseverdier, m.v. - og stiller i stedet funksjonskrav. Dette tillegger skolene ansvar for å utøve et godt faglig skjønn i det enkelte tilfellet. Kommunens helsemyndighet vurderer dette skjønnet, etter sin myndighet i helselovgivningen. Det er for øvrig Fylkesmannen som fører tilsyn med skolens etterlevelse av Opplæringsloven, blant annet når det gjelder uteområder, sier seniorrådgiver Finn Martinsen i Helsedirektoratet.

Krever organisering

Og rådgiver Dan Lysne, i Utdanningsdirektoratet synes i utgangspunktet ikke 17 m² høres så aller verst galt ut.

- Det vil jo også være skolens ansvar å organisere utetiden slik at ikke alle er ute samtidig. Mange steder gjøres det også avtaler om å inkludere friområder i skolens uteområde, slik Nordre Aker foreslår, sier Lysne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse