20.000 flere biler i døgnet på Tåsen

Det blir omkjøring over Tåsen etter som hvert av løpene i Tåsentunnelen stenges etter tur i perioden 10. og 30. juli. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Søndag stenger det østgående løpet i Tåsentunnelen. Det blir omkjøring over Kaj Munks og Rolf Wickstrøms vei, som vil kunne få 20.000 flere biler i døgnet enn normalt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.07.2016 kl 11:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta: Tåsentunnelen

 • Åpnet i 2000
 • Årsdøgntrafikk (ÅDT*): 50.000 biler
 • Lengde: 1338 meter
 • Kontrakten i Tåsentunnelen inneholder ca. 20% byggetekniske og 80% elektrotekniske tiltak
 • Dette omfatter: Bygge/utbedre teknisk rom, utbedre rømningsveier, reparasjon fuger og skifte/tilføye elektronisk utstyr

* Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde. ÅDT beregnes normalt ut fra trafikktellinger på ulike dager gjennom året.

TÅSEN/ULLEVÅL: Det er tunnelløpet i retning Sinsen som stenges fra søndag klokken 22.00.

Statens vegvesen er i gang med rehabiliteringen av Tåsentunnelen, et arbeid som skal pågå fram til 2. halvår 2017. Det meste av arbeidet skal foregå om natten, men som Nordre Aker Budstikke tidligere har fortalt, vil det i starten av prosessen være behov for å stenge tunnelen også på dagtid.

20.000 flere biler i Kaj Munks og Rolf Wickstrøms vei

Ett og ett løp vil bli stengt om gangen. Stengingene vil være døgnkontinuerlig gjennom juli 2016. Når østgående løp åpnes for trafikk igjen, stenges vestgående løp og arbeidene flyttes dit.

 • Østgående løp (mot Sinsen) vil være helt stengt i perioden 10. juli kl. 22.00 til ca. 19. juli 2016.
 • Vestgående løp (mot Smestad) stenges i perioden 19.-30. juli 2016.

– Trafikk fra det stengte løpet ledes over tunnelen, via Kaj Munks vei og Rolf Wickstrøms vei. I praksis reduseres kapasiteten til ett kjørefelt. I det åpne tunnelløpet vil begge kjørefelt være åpne som normalt, forteller Andreas Johannessen, teknisk byggeleder i Statens vegvesen.

Se bildet større

Her, gjennom Kaj Munks vei, skal trafikken fra Tåsentunnelen kjøre når tunnelen stenger mellom 10. og 30. juli. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

LES OGSÅ: Dette er den samme strekningen beboere ønsker å etablere miljøgate

I snitt passerer det 50.000 biler gjennom Tåsentunnelen i døgnet (årssnitt – ÅDT, se faktaboks).

Se bildet større

Tåsentunnelen stenger i sommer. Det østgående løpet fra 10. juli, det vestgående fra 20. juli. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Arbeidene med å reparere vegbanen er lagt til fellesferien, slik at konsekvensene for framkommeligheten blir så små som mulig.

Stengningen vil imidlertid medføre økt trafikk i Kaj Munks vei og Rolf Wickstrøms vei. Statens vegvesens beregninger viser at rundt 20.000 flere biler enn vanlig vil passere her hvert døgn.

Nattestengt fram til høsten 2017

Etter at vegbanen er ferdig reparert, skal resten av arbeidene som krever stengning av tunnelen etter planen gjøres om natten. Ett tunnelløp blir nattestengt, mens begge løp er åpne på dagtid. Dette blir situasjonen fram til Tåsentunnelen er ferdig oppgradert høsten 2017.

Dette skal Statens vegvesen gjøre i Tåsentunnelen:

 • Utvide eksisterende tekniske bygg.
 • Skifte ut og oppgradere alt teknisk utstyr, som lys, ventilasjon og sikkerhetssystemer.
 • Bygge ny renseløsning med sedimenteringsbasseng for vaskevann fra tunnelen.
 • Bygge vegger og tak i rømningsveier og montering av brannbeskyttelse i tunnelen.
 • Punktvis utbedring av veien og legging av ny asfalt.
 • Midlertidig omlegging av gang- og sykkelvegen.
Se bildet større

Statesn vegvesen rehabiliterer mange tunneler i Oslo de kommende årene. Her er fra arbeidene i Brynstunnelen, som har skapt saktegående trafikk i øst på Ring 3. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Arbeidene inne i tunnelen vil i all hovedsak foregå på natten mellom klokken 22.00 og 06.00. Arbeidene med utvidelsen av teknisk bygg vil foregå på dagtid i perioden juni-september 2016, ifølge Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Nå er Nydalen t-banestasjon ferdig – se hvordan det har blitt!

Fase 1, i vestgående løp (mot Smestad) startet i juni 2016, og er planlagt ferdig i februar 2017. Fase 2, i østgående løp (mot Sinsen) starter i februar 2017, og planlagt ferdig i oktober 2017. De aktuelle tunnelløpene vil være nattestengt.

LES OGSÅ: Det blir også store endringer i Tåsenveien – Slik vil den ikke se ut om fire år

Rigg på Ullevålsletta

På deler av Ullevålsletta skal entreprenøren bygge riggplass til å sette opp brakker, lagre materiell og utstyr til bruk i tunnelen. Når rehabilteringsarbeidene er ferdige vil området bli satt tilbake slik det var før det ble tatt i bruk.

Mer informasjon om tunnelarbeidene er å finne på Statens vegvesens nettsider.

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse