ANNONSE
Annonse

3,3 kilometer ny turvei fra Grinda til Sognsvann

Grinda - Sognsvann, Nordmarka - helårs turvei Foto: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Forhåndsuttalelser ber blant annet om at det tas høyde for eventuell senere asfaltering på turveien, bred nok vei, drenering og ikke minst arkeologiske kulturminner.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 29.10.2015 kl 15:16

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KORSVOLL/SOGN: Fristen for å si sin mening om forslaget til ny turveitrase fra Grinda på Korsvoll til Sogn var 26. oktober.

Forslaget innebærer en helårs turvei fra Grinda i øst til Sognsvann i vest i Nordmarka.

Les også: Kommunen selger Sognsvann-idyll - hele 1.35 millioner over takst

Nye 3300 meter

«Turveien vil bli ca. 3300 meter lang, inkludert to grener sørover til bebyggelsen på Korsvoll og Nordberg. Traséen vil bli opparbeidet med grus i 2,5 - 3 meter bredde. Total bredde på bearbeidet trasé, inkludert sidearealer, skal ikke overskride 5 meter», står det blant annet i sakspapirene.

Turveien planlegges også for lyssetting.

Mange blir nok glade for forslaget, for med den nye turveien på plass, så knyttes et stort eksisterende løype- og turveinett sammen.

Turveien vil legges til rette for syklister, turgåere til fots og skiløpere, står det videre i sakspapirene.

LES OGSÅ: Og her kommer det helt nye skiløyper: Dette er årets julegave til skifolket

Koll IL

Idrettslaget Koll er nok ekstra fornøyd med det nye turveiforslaget, laget trener også i området. Idrettslagets anlegg ligger midt i det aktuelle området og Kolls egen lysløype følger delvis traseen som nå er planlagt.

Koll har planer om å rehabilitere denne løypa og ber om at arbeidet med den nye kommunale løypa kan koordineres med dette arbeidet, og at løypene i størst mulig grad kan samordnes.

«Koll ser svært positivt på forslaget. Tilgangen til Marka vil øke for alle brukergrupper og muligheten til å bevege seg bilfritt øst-vest i Korsvoll-Nordberg-området vil øke, noe som er viktig både sommer og vinter. Det er positivt at forslaget vil binde sammen en rekke lysløyper, noe som vil gi mer varierte trenings- og turmuligheter både på ski og til fots», står det også i saken.

LES OGSÅ: Eirik Brandsdal best i test

Bymiljøetaten skriver at den har løpende kontakt med idrettslaget, og at traseen legges slik laget foreslår.

Asfalt, lys, drenering og kulturminner

Ellers har det av tidlligere forhåndsuttalelser kommet forskjellige innspill. Blant annet om at det tas høyde for senere asfaltering på turveien, lys, bredere vei, viktig med drenering og ikke minst arkeologiske kulturminner.

Her kan du lese hele saken, og se hvordan kommunen forholder seg til de enkelte forhåndsuttalelsene.

Saken er planlagt oversendt Rådhuset og politikerne første tertial — altså i løpet av de første fire månedene — 2016.

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse