3000 beboere stopper Oslo Vei

Øvre Grefsen Vel, med Torbjørn Togstad i spissen, går sammen med flere vel om å stoppe betaling til Oslo Vei nå.

Beboerne har samlet seg i høyspentsaken. - Ved at ingen betaler nå, håper vi på en bedre nedgravings-avtale med Oslo Vei AS, sier Torbjørn Togstad

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.02.2006 kl 15:32

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: Forrige uke var det fellesmøte for representanter fra Lofthus Hagebys Vel, Vestre Grefsen Vel, Øvre Grefsen Vel (ØGV), Akebakkeskogen Boligselskap og Sameiet Grefsen Terrassehus. På agendaen sto videre fremdrift mot Oslo Veis betalingskonkurranse i høyspentsaken.

Torbjørn Togstad (ØGV) forteller at beboerne tror på en ny og bedre avtale med Oslo Vei om nedgraving av kraftlinjene.

– Alle vil ha høyspentlinjene gravd ned. Vårt hovedmål er at alle tre alternativene som Oslo Vei har "lyst ut på anbud" blir nedgravd. Vårt forhandlingskort blir at ingen betaler nå. Vi ønsker å gå inn i dialog med Oslo Vei. Vi vil foreslå at beboere langs de tre strekningene bidrar noe økonomisk til prosjektet om å grave ned en lengre strekning enn den pålagte en kilometeren, sier Togstad.

Aksjonen mot Oslo Veis betalingskonkurranse synes det er naturlig at Oslo kommune kommer på banen.

– Langs strekkene eier kommunen forskjellige eiendommer, blant annet friområder og lekeplasser. Derfor synes vi det er naturlig at også kommunen blir med og betaler. I tillegg vil vi arbeide for å komme i dialog med Hafslund Nett. De ønsker å øke spenningsnivået og vil forberede høyspentraséene for dette når den blir lagt i jordkabler. I den sammenheng synes vi Hafslund Nett bør gi et betydelig bidrag ved legging av jordkablene, sier Togstad.

Aksjonen tror på en dialog med alle tre partene, Oslo Vei, kommunen og Hafslund Nett, og satser på møter så snart som mulig.

- Hvor eventuelle nye endemaster, med enda sterkere stråling enn eksisterende master, skal plasseres, vil vi også ta opp som tema med Oslo Vei, sier Togstad.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse