375 boliger eller ny skole ved Voldsløkka?

ALTERNATIV: Slik kan det bli seende ut på Heidenreich-tomta, dersom det bygges et skolebygg på seks etasjer, som er maksimal utnyttelse av tomten. Her sett fra Uelands gate. PBE ønsker imidlertid at bygningen reduseres med én etasje. FOTO: ASPLAN VIAK AS/UNDERVISNINGSBYGG KF

To store byggeprosjekter konkurrerer om «Heidenreich-tomta» ved Voldsløkka. Det planlegges et stort boligkompleks med 375 leiligheter, eller skole for 840 elever.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

VOLDSLØKKA: Det er området med adresse Uelands gate 85 som står foran en transformasjon. Tomta ligger omtrent midt på bydelsgrensa mellom Sagene og Nordre Aker, der Tåsenveien møter Uelands gate.

Området, også kjent som «Heidenreich-tomen», ligger praktisk talt omkranset av idrettsanlegget på Voldsløkka.

375 leiligheter over ni etasjer

Se bildet større

Slik vil bebyggelsen kunne se ut, med fire blokker med 375 leiligheter ved Voldsløkka. Her sett i retning Uelands gate. FOTO: DARK ARKITEKTER AS

Det er Uelands gate 85AS ved Profier AS som foreslår tomten omregulert med sikte på å oppføre fire boligblokker i fem til ni etasjer rundt to gårdsrom. Prosjektet inneholder cirka 375 boliger samt 200 kvadratmeter lokaler tiltenkt bevertning.

Det fremgår av planen at all eksisterende bebyggelse på tomta, inkludert de gamle industribygget til Heidenreich, forutsettes revet.

LES OGSÅ: Fraråder høyhus på «nye» Tåsensenteret. Ønsker å bygge blokker på opptil 12 etasjer

Ny stor skole

Se bildet større

Her ses det foreslåtte nye skolebygget, med det bevarte Heidenreich-industribygget til venstre. FOTO: ASPLAN VIAK AS/UNDERVISNINGSBYGG KF

Det andre byggeforslaget er det Undervisningsbygg Oslo KF som står bak. De foreslår tomten omregulert for å tilrettelegge for etablering av ny grunnskole (1.-10. klasse) for 840 elever, inkludert idrettsanlegg i tilknytning til Voldsløkka, i form av flerbrukshall eller gymsal.

I Undervisningsbyggs forslag foreslås det gamle industribygget til Heidenreich bevart.

Den nye bebyggelsen foreslås langs Uelands gate i seks etasjer. Men det fremgår av planforslaget at dersom industribygget (Heidenreich) også benyttes til skole kan nbygget bevartybygget reduseres til fem etasjer.

LES OGSÅ: Slik skal det bli plass til 150 nye elever på Kringsjå

Se bildet større

De to forslagene omfatter omtrent samme område. Til venstre omfanget av boligforslaget, til høyre skoleforslaget, som anbefales, med noen justeringer, av PBE. FOTO: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Anbefaler skole

De to utbyggingsplanene konkurrerer jo for så vidt noe da de foreslår vidt forskjellig formål på (nesten) samme tomt.

– Plan- og bygningsetaten fraråder sterkt boligforslaget mens vi med mindre forbehold anbefaler skoleforslaget til Undervisningsbygg, sier senior kommunikasjonsrådgiver Rolf Rolid i PBE til Nordre Aker Budstikke.

Skolebehovsplanen for Oslo skisserer behov for en ny 1-10-skole i denne delen av Bydel Nordre Aker. Heidenreich-tomten har også tidligere vært aktuell som til skoleformål i Nordre Aker og Sagene.

LES OGSÅ: Syklistene må få mer plass i nye Frysjabyen

Vil svekke Voldsløkka

– Vi fraråder forslaget til Profier AS fordi boliger vil svekke Voldsløkka som idrettspark og friområde. Videre mener vi utnyttelsen er altfor høy, byggene er for høye, for store deler av tomten bebygges og at bolig vil privatisere deler av et offentlig friområde, sier han.

PBE mener også at det er negativt at det gamle Heidenreich-bygget ikke bevares i boligforslaget, og at planforslaget er til hinder for gjenåpning av Tåsenbekken. I følge Byantikvaren daterer det gamle industribygget på tomta tilbake til 1918, og den er oppført på Byantikvarens gule liste.

– Vi anbefaler skoleforslaget til Undervisningsbygg i fem etasjer (ikke seks, slik Undervisningsbygg foreslår for maksimal utnyttelse av tomta, journ.anm.). Vi og Bymiljøetaten anbefaler i tillegg at Tåsenbekken gjenåpnes, sier Rolid.

Høringsfristen for begge forslagene er 21. september. Du kan lese mer om planforslagene, samt si din mening om forslagene her (ekstern lenke).

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse