Ullevål FAU: – Ny skole må nordover! 40 millioner for Ullevålsalleen

– Ikke et gresstrå vil gå tapt om det blir bygget hall her, sier Ullevål FAU-leder Henrik Wiig.

– Utbygging på allé-tomten vil løse skolekrisen i området, og da kan det i stedet satses på ny skole lenger nord, hvor behovet blir størst, mener Ullevål FAU.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.06.2009 kl 12:32

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

ULLEVÅL: Ullevål FAU mener UDEs egne prognoser for 2020 viser at det er lenger nord det trengs en ny barne- og ungdomsskole, og ikke på eventuelt Voldsløkka, som tidligere har vært nevnt som mulig skoleutbyggingstomt.

Ullevålsalleen løser krisen

— Hvis Ullevål får utvide skolekapasiteten på Ullevålsallé-tomten (nr. 43, journ.anm.), til etter våre beregninger til rundt 40 millioner kroner nå, så løses skolekrisen i området. Så kan kommunen heller bruke rundt en halv milliard til ny skole der hvor vi mener problemet vil bli størst -nordover, sier leder av Ullevål FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg), Henrik Wiig.

Prognosene FAU viser til er at det i følge etaten er lavere kapasitetsutnyttelse i sør enn tidligere antatt.

— Eksempelvis er det i dag plass til 208 nye elever på Marienlyst skole

— det er 78 prosent utnyttelse, Tåsen har 184 elever

— også 78 prosent utnyttelse, og Bjølsen har 151 elever

— kun 67 prosent utnyttelse. Og ifølge UDE så vil verken Marienlyst Tåsen eller Bjølsen ha "mulig kapasitetsmangel" innen år 2020, sier Wiig.

LES OGSÅ: UDE mener det er risiko for avvik

— Krisen lenger nord

— Vi tror også befolkningstallet har nådd sin topp i Ullevål skolekrets, og forventer ingen vedvarende økning. Området har allerede bygget ut kjeller og loft

— det er ingen ledige tomter å bygge flere boliger på. Om ti års tid tror vi det i stedet blir mange eldre par uten småbarn i våre forholdsvis små boenheter, i stedet for at folk flytter ut, tror Wiig.

— Dette underbygges av førskoletallene fra august 2008, hvor vi ser en nedgang fra 101 førsteklassinger i 2010 til henholdsvis 71, 85 og 82 i påfølgende år.

— Derimot viser UDEs prognoser sprengt kapasitet lenger nord; ved Kringsjå, Korsvoll og Disen.

— Billigere å bygge nå!

— Samfunnsøkonomisk tilsier også alt at det er nå det er gunstig å bygge på allé-tomten. I tillegg

— det viktigste og pengemessig helt uvurderlig

— er jo at ved å bygge ut allé-tomten nå, så slipper barna som sogner til Ullevål skole å kanskje allerede neste høst betale en personlig belastning ved å bli revet ut av sitt naturlige miljø og identitet

— vekk fra søsken og venner, sier Wiig

— Ikke sørvest!

— Foreldreaksjonen har jo stått samlet om at det bør bygges en ny barne- og ungdomsskole vest i bydelen, og der har jo også Ullevål FAU vært med?

LES OGSÅ: Foreldreaksjonen støtter ikke Ullevål FAU

— Foreldreaksjonen har støttet både ny skole, men også utbygging av Ullevålsallé-tomten. Nå stiller kommunen

— gjennom skolebehovsplanen

— det ene opp mot det andre. "Ja takk, begge deler" er etter vår mening både best og billigst for hele befolkningen i bydelen, mener Wiig.

— Som nevnt vil vi også støtte ny skole i vest, men foreslår samtidig at den skal ligge lenger nord

— kanskje i retning av Berg? foreslår Wiig.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse