– 42 desibel er høyt

– I praksis har 42 desibel (dB) innendørs støygrense vist seg lite verdt for å utløse støytiltak i Oslo.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.02.2009 kl 10:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: Det sier spesialkonsulent i Bydel Nordre Aker, Knut Hammervold.

– I Oslo er det konstatert i handlingsplanen for støy at mer enn 100.000 beboere har svært høy støyeksponering rundt sine boliger, og følgelig også høyt innendørs støynivå. Mange av disse ligger i Bydel Nordre Aker, og er plaget av støy både fra T- bane og biltrafikk. Det har vist seg vanskelig å få hjulpet beboere til en hverdag med mindre støy med hjelp av 42 dB-grensen. Handlingsplanen konkluderer med at kanskje én bolig i Oslo når opp mot denne støygrensen. Det sier vel det meste, sier Hammervold.

– Oslo er den byen i landet hvor flest mennesker er utsatt for svært høy støy. Samtidig er kommunale bevilgninger til støytiltak på et lavmål; noen få millioner.

– Bydelens politikere har i høringsuttalelse til handlingsplanen for støy anbefalt at ansvaret for støytiltak ses som et helsepolitisk ansvarsområde og følgelig må overføres til Helse- og velferdsetaten. Det kan være en begynnelse på en annen måte å behandle byens støyproblemer på, sier Hammervold.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse