- 50-sone er ikke greit

Arild Langedal og Kristi Marie Skrede syns hastigheten i Sognsveien ved Ullevålsalleen, der Grønn rute krysser, er for høy. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Selv om samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp) mener 50 km/t i nedre del av Sognsveien er greit, er ikke de som krysser veien enige.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

ULLEVÅL: Turveitraseen "Grønn rute" krysser Sognsveien ved Ullevålsalleen, og er blant annet skolevei for Marienlyst-elever bosatt på Ullevål og Tåsen. Etter at Nordre Aker Budstikkes lesere kåret John Colletts plass til bydelens farligste kryss, har velforeningene i området pekt på at farten i Sognsveien, både ovenfor og nedenfor John Colletts plass, er for høy.

Uenig med byråden

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp) uttalte i midten av mai at han støtter Samferdselsetaten som vil opprettholde 50 km/timen i Sognsveien fra Kirkeveien og opp til John Colletts plass, og mener veien er godt tilrettelagt for denne hastigheten.

Anne Berit Bergo i Naturvernforbundet, som har vært pådriver for turveien, er ikke enig, og mener byråden har glemt at tur- og skoleveien krysser denne strekningen.

- Dette er et svært farlig krysningspunkt på Grønn rute, sier Bergo. - Helt siden turveien ble opparbeidet, har vi forsøkt å få Oslo Sporveier og Samferdselsetaten til å iverksette sikkerhetstiltak for myke trafikanter, uten at vi har fått gehør for det. Vi håper derfor at Samferdselsetaten vil vurdere dette på nytt i forbindelse med miljøgate i Sognsveien, sier hun.

- To påkjørt

Kristi Marie Skrede og Arild Langedal krysser Sognsveien ved Ullevålsalleen daglig med to som skal i barnehage.

- Dette er den verste overgangen i området. Her krysser vi veien med hjertet i halsen, sier Langedal.

- To i gata vår har blitt påkjørt her. Bilene som kommer opp fra Kirkeveien holder gjerne stor fart. Ikke bare er det skummelt å krysse i fotgjengerfeltet, men mange er ikke klar over at de har vikeplikt for biler som skal ut fra Ullevålsalleen, sier Skrede.

At trikken kjører på rettigheten sin i traseen midt i veien, samt at 25-bussen på vei nedover stopper midt i fotgjengerovergangen på den andre siden av veien, mener de to at ikke gjør situasjonen det spor bedre.

- Her må man passe på i alle retninger, for biler, syklister, trikk og buss, sier Langedal, som tror nedsatt hastighetsgrense og hyppige fartskontroller ville hatt en reell innvirkning på fartsnivået i nedre del av Sognsveien.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse