ANNONSE
Annonse

52 elever som sokner til Nordberg skole har fått beskjed om at de kanskje ikke får plass

Kringsjå skole, og ungdomsskolen Nordberg, ligger vegg i vegg. Men Nordberg skole varsler at de kanskje ikke har plass til 15 av naboskolens 7. klassinger, og 37 fra Tåsen, når de blir ungdomsskoleelever til høsten. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

7. klassinger på Kringsjå og Tåsen skoler har fått varsel om at de muligens må belage seg på å begynne på en annen ungdomsskole til høsten, enn de hadde trodd. Men Utdanningsetaten har trolig funnet en midlertidig løsning.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 22.03.2017 kl 15:25

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

37 Tåsen-elever har fått beskjed om at de kanskje ikke får plass på Nordberg. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

KRINGSJÅ: – 15 elever ved Kringsjå skole og 37 elever ved Tåsen skole har mottatt forhåndsvarsel om at de kan få skoleplass ved en annen skole enn Nordberg. Det sendes alltid ut flere forhåndsvarsel enn det er behov for henvisninger på grunn av mobilitet i elevmassen, sier assisterende direktør Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten, til Nordre Aker Budstikke.

Elevene som har mottatt varsel er bosatt i Gaustadveien, Sognsvannsveien, Bergrådveien, Biskop Heuchs vei, Blåsbortveien, Carl Grøndahls vei, Einar Høigårds vei, Godalsvei, Hauges vei, Løvåsveien, Maridalsveien, P.A. Munchs vei, Pastor Fangens vei, Tåsenveien og Østhellinga.

Nordberg skole tar imot elever fra barneskolene Kringsjå, Tåsen og Korsvoll.

Ikke mer plass på skolen

15 Kringsjå-elever har fått varsel om at de står i fare for å ikke få plass på Nordberg. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Meldingen kom som lyn fra klar himmel for Kringsjå-elevene og deres foresatte fredag i forrige uke. Nordberg skole var avsender.

– Tidligere har det vært klarert at alle Kringsjå-elevene skal få plass på Nordberg, sier FAU-leder på Kringsjå skole, Morten Sand.

Han sier FAU var klar over den prekære situasjonen på Nordberg, etter at brakkene ble fjernet i fjor og Kringsjå skole selv måtte bruke klasserom utlånt til naboskolen.

Det aldri har vært et tema at elevene fra barneskolen, som ligger vegg i vegg med ungdomsskolen, ikke skulle få komme inn, ifølge FAU-lederen.

– I brevet får elevene beskjed om at de mest sannsynlig vil få tilbud på "den skolen som ligger nærmest med ledig plass". Det vil være Ris eller Midtstuen. Men begge disse skolene ligger i en annen bydel, og elevene, som bor i Gaustadveien forholder seg ikke i den retningen i det hele tatt, sier Sand.

Både FAU, foreldregruppen som er rammet, og driftstyret ved Kringsjå skole jobber med en uttalelse der de peker på urimelighetene i at Kringsjå-elevene risikerer ikke å få plass på nærskolen.

– Nærhet til skolen har høy prioritet i loven. Skoleveien deres til Nordberg skole er dessuten svært trafikksikker. Skal de til en skole i Vestre Aker vil de måtte passere Norges største arbeidsplass, Rikshospitalet, med all den tilførselstrafikken som er der, hyppige trikkeavganger og utrykningstrafikk, sier Sand.

Flyttet skolegrensen mot Korsvoll

Skolestart høsten 2017 har vært en nøtt for Utdanningsetaten det siste året.

Høsten 2016 ble skoletilhørigheten for Korsvoll skole på ungdomstrinnet endret, slik at flertallet av elevene fra Korsvoll skole må over til Engebråten når de starter i 8. klasse høsten 2017. Tidligere har alle Korsvoll-elevene soknet til Nordberg på ungdomsskolen.

Nordberg skole har kapasitetsutfordringer. Selv om situasjonen trolig løser seg i 2017, vil det ikke bli mindre prekært i 2018. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Ny skolegrense ble satt til Havnajordet. Dermed fikk Korsvoll skoles FAU det som de ville, nemlig at en hel skoleklasse fikk starte på Nordberg, og ikke bare 19-20 elever, slik forslaget først var.

Da grensene ble endret i november i fjor, sa Nordberg-rektor Jan Heidel dette til Nordre Aker Budstikke:

– Skal Nordberg motta 26-30 elever fra Korsvoll, ikke 19 slik det opprinnelig ble foreslått, vil det få konsekvenser. Vi er nødt å komme ned i seks paralleller på 8. trinn neste skoleår.

LES OGSÅ: Flytter skolegrensen hit for Korsvoll-elevene. Det både løser og skaper problemer

Elevgrunnalget til Nordberg har økt

Dag Hovdhaugen i UDE.

I beslutningsbrevet fra i fjor ble det trukket fram at «Ulempen ved å sette grensen lengre øst (Havnajordet, journ.anm.) enn det som opprinnelig var foreslått, er at dette kan medføre henvisninger av elever til skolestart.»

– Uavhengig av om grensen hadde vært satt der den opprinnelig var foreslått, ville det vært behov for henvisninger av elever til skolestart, understreker Hovdhaugen i Utdanningsetaten.

Han opplyser at status per mars 2017 er at antallet elever som sokner til Nordberg skole på ungdomstrinnet har økt det siste halvåret. Til tross for endringen av Korsvolls skoletilhørighet har Nordberg rundt én klasse for mye, målt i antall elever, på sin liste til skolestart 2017.

– Det ble derfor, i tråd med regelverket, sendt ut varsel om at noen elever kan få vedtak om skoleplass på andre skoler. Utdanningsetaten har parallelt med dette jobbet for å finne en lokal løsning, slik at flere elever kan få skoleplass ved Nordberg skole, sier Hovdhaugen.

LES OGSÅ: Advarer hundeeiere etter bilde av denne syke reven

Løser trolig utfordringen i år

– Hvilke midlertidige løsninger er vurdert?

– Etter dialog med Kringsjå skole, er det nå funnet et ekstra rom, som gjør at Nordberg skole kan ta inn sju klasser på 8. trinn høsten 2017. Dette er ingen ideell løsning, siden dette rommet i dag brukes som datarom for Kringsjå skoles elever. Selv om dette løser utfordringen til skolestart 2017, vil det fortsatt være kapasitetsutfordringer ved Nordberg skole de neste årene. Status per i dag er at dette er det siste året Nordberg skole kan ta inn en ekstra klasse utover sin kapasitet på 8. trinn, som er vedtatt til seks klasserekker, sier Hovdhaugen.

Det betyr at Kringsjå- og Tåsen-elevene som nå har fått varsel om at de kan få skoleplass et annet sted enn på Nordberg, trolig likevel vil få skoleplassvedtak der. Forutsetningen er at det ikke flytter mange nye elever til Nordbergs inntaksområde.

Permanent løsning frem i tid – kan komme nye grenser neste år

– Ungdomsskoler som grenser til Nordberg skoles inntaksområde har kapasitet til å ta inn flere elever. Forslag til ny skolebehovsplan er nå på høring. En ny ungdomsskole på Voldsløkka vil bedre kapasiteten i dette området ytterligere, sier Hovdhaugen.

Nordre Aker Budstikke presenterte skoleplanene på Voldsløkka da skolebehovsplanen ble lagt ut på høring forrige uke. Voldsløkka-skolen er planlagt ferdigstilt i 2022, dersom Oslo kommune får kjøpt tomten. I tillegg skal Engebråten utvides med nye bygg, til ni paralleller, innen 2025.

Utdanningsetaten opplyser at de følger utviklingen av elevtallet i området generelt, og ved Nordberg skole spesielt, nøye.

– Det er mulig de veiledende inntaksområdene må endres igjen til høsten. Dette blir i så fall sendt på høring i september, og vil gjelde for de som starter i 8. trinn høsten 2018. Dersom det ikke foreslås endring i inntaksområdet, men Utdanningsetaten ser at det vil bli behov for henvisning av elever som starter i 8. trinn til skolestart 2018, vil det informeres om dette høsten 2017, sier Hovdhaugen.

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse