6.5 millioner til ny sykkelvei

Ny gang- og sykkelvei og kollektivfelt skal bygges på strekningen fra Nydalen til Storo for å bedre sikkerheten til gående og syklister langs Ring 3.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Storo: - Midler til gang- og sykkelvei, samt kollektivfelt langs Ring 3 fra Nydalen til Storo er satt av i årets Statsbudsjett. 6.5 millioner kroner er midler til oppstart av prosjektet i 2007. Vi regner med at det blir bevilget mer penger for 2008 neste år, sier senioringeniør Kjelsås-beboer Øystein Tandberg i Statens vegvesen region øst, Stor Oslo distrikt.

Arbeidene starter høsten 2007, prosjektet antas å være ferdig i løpet av 2008.

Strekningen er 1.300 m lang, langs Ring 3 mellom Nydalsbrua og Storokrysset, begrenset av Gjøvik-banen og Ringveien.

Kostnadene for prosjektet er beregnet til 28.4 millioner kroner.

- Hovedsykkelveiplanen har som viktigste målsettinger å gjøre sykkel til et mer attraktivt transportmiddel og få flere til å sykle, forbedre sikkerheten for syklister og andre trafikkanter, informerer Tandberg.

Statens vegvesen vil fjerne fortauet langsmed Ring 3 på denne strekningen og gjøre dette feltet om til kollektivfelt. Den nye gang-og sykkelveien vil bli trukket lengre unna Ringveien.

Landskapssonen mellom Gjøvik-banen og Ring 3, som i dag består av uskjøttet gressmark, vil bli opparbeidet og tilrettelagt med beplantning, og få skjæringer, fyllinger og murer.

En planskilt passering av Sandakerveien er i reguleringsplanen. I planen fins også undergang under Gjøvik-banen tegnet inn, og den vil komme til å få stor betydning for gang- og sykkeltrafikken til og fra Nydalen og Storo.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse