60.000 kan bli utelatt fra «folkeavstemningen» om OL

BLE IKKE ENIGE: Valgstyret i rådhuset ble ikke enige om hvordan folkeavstemningen om Oslo skal være arrangørby for OL eller ikke skal gjennomføres. FOTO: Foto: Vidar Bakken

Ikke alle som bor i Oslo får delta i folkeavstemningen om OL, men det kan bli nødvendig for å få gjennomført valget.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

FOLKET BESTEMMER: Men hvem er egentlig folket i Oslo? Her er stafettlaget fra Ski-VM i Holmenkollen i 2011. FOTO: Arkivfoto

OSLO: De borgerlige partiene hadde nok håpet på en grei gjennomføring av den rådgivende folkeavstemningen om Oslo skal søke å bli arrangørby for OL i 2022, men den gang ei.

På møtet i rådhusets valgkomité torsdag, hvor blant annet alle gruppelederne i bystyret er representert, var det ikke mulig å komme til enighet om hvordan valget skulle gjennomføres.

Samtidig har Kommunal- og regionaldepartementet innsigelser til valget, og på toppen av dette sår Likestillings- og diskrimineringsombudet tvil om valget.

OL-valget skal gjennomføres sammen med stortingsvalget i september.

Hva mener du om folkeavstemningen om OL til Oslo? Skriv dine kommentarer her!

Hvilket manntall skal legges til grunn?

Departementet er kritisk til at det nye forsøket med elektronisk manntall som skal benyttes ved stortingsvalget også skal brukes til OL-valget. Det kan skape forvirring og påvirke utfallet av stortingsvalget, mener departementet.

Leder av valgstyret, ordfører Fabian Stang, fikk fullmakt til å avklare forholdene rundt dette med departementet.

De borgerlige partiene ønsker en folkeavstemning basert på manntallet for stortingsvalget. Siden har SVs gruppeleder Marianne Borgen fremmet et forslag om at valget skal være basert på manntallet for kommunevalg.

SV stemte for øvrig imot at det skulle avholdes folkeavstemning.

- Det er min plikt å fremme et forslag som sørger for at folkeavstemningen blir så demokratisk som mulig. At 50.000 blir nektet å stemme over ting som angår dem direkte, er hårreisende. Vi vil også ha vurdert om 16-åringer skal ha stemmerett i en så viktig sak, sa Borgen.

I virkeligheten er det cirka 60.000 som blir utelatt om manntallet for stortingsvalget blir lagt til grunn. Dette manntallet tar opp i seg personer over 18 år med norsk statsborgerskap. Ved kommunevalg kan personer over 18 år som har bodd i Norge i tre år delta. Det samme gjelder nordiske statsborgere som har folkeregistrert adresse før 30. juni valgåret.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skriver at dersom bystyret vedtar at det kun er personer med stemmerett ved stortingsvalg som kan stemme om OL, vil forholdet kunne reise spørsmål om indirekte diskriminering på grunn av etnisitet.

LES OGSÅ: IOC-Heiberg hyller Oslos OL-trumfkort

Hagen: - Rart at SV skal legge premissene

Carl I. Hagen (Frp) mente det var en premiss i bystyrevedtaket at manntallet for stortingsvalget skulle legges til grunn og han syntes det var rart at SV som var imot folkeavstemning skulle legge nye premisser for valget.

Arbeiderpartiets gruppeleder, Libe Rieber-Mohn sa at det var viktig at valget ble så demokratisk som mulig. Bjørnar Moxnes i Rødt støttet Borgen sitt forslag og mente det var prinsipielt viktig, selv om en slik valgordning kunne koste tre millioner mer.

Hagen spurte om de også mente at Oslo-representantene i Stortinget dermed var udemokratisk valgt og viste til at dette dreide seg om en rådgivende avstemning.

De borgerlige partiene vil trolig stå fast ved at stortingsmanntallet skal legges til grunn for en rådgivende folkavstemning. Denne ordningen er budsjettert å koste 5 millioner kroner.

Det ble enighet om at valgordningen skulle opp i bystyret til debatt og avstemning den 30. januar. Frem til da må det være avklart en rekke forhold rundt den kostnadsmessige og hvordan man rent praktisk skal håndtere et valg basert på manntallet for kommunevalget.

Rådhusets administrasjon understreket at det hastet med et vedtak for å få gjennomført valget.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse