600 Kjelsås-foreldre trygger skoleveien

Kjelsås FAUs trafikkgruppe er fornøyd med foreldrenes patruljering, og vaktordningen fortsetter til høsten. Fra venstre: Kari Anne Tranborg, Anne Størseth og Unni Bergerud. Inger Foss Aaserud var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Kristin Tufte Haga.

Flere enn 600 foresatte stiller som trafikkvakter ved Kjelsås Skole. – Godt synlige voksne bremser farten, sier FAU.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Kjelsås: I fjor vinter dro Trafikkgruppa i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Kjelsås skole i gang voksenpatruljen for å trygge barnas skolevei.

- FAUs trafikkgruppe har foretatt en evaluering av prosjektet, med spørreskjema til alle foresatte ved Kjelsås skole. Vi har mottatt mange tilbakemeldinger. Både barn og foreldre opplever ordningen som tryggende, og det er ingen tvil om at patruljeringen fortsetter til høsten, forteller fjerdeklasseforeldrene Kari Anne Tranborg, Anne Størseth og Unni Bergerud, fra FAUs trafikkgruppe.

600 foreldre

Flere enn 600 foreldre har bidratt som trafikkvakter dette året, etter idé fra andre skoler.

- Alle er med - fra første klasse og opp til syvende. Det er tre til fire vakter hver skolemorgen, fra klokken 07.30 til 08.30, forteller Tranborg.

Før var det elevene selv som var skolepatruljen.

- Men i samråd med politi og skole kom vi frem til at trafikksituasjonene enkelte steder langs skoleveien er for farlige for elevene å patruljere, sier Anne Størseth.

Foreløpig er krysset Midtoddveien/Kjelsåsveien og krysset Midtoddveien/Asbjørnsensvei prioritert.

- Vi har mottatt innspill fra foreldre på flere farlige trafikkpunkter i skolens nærmiljø. Men det blir vanskelig å dekke alt. Da blir foreldrevaktene mye mer enn oppmøte en til to ganger i løpet av skoleåret, sier Unni Bergerud.

Foreldrene positive

Det har så langt ikke vært vanskelig å få folk på plass.

- Tilbakemeldingene viser at de aller fleste er positive til ordningen. Og foreldrene erfarer jo selv at patruljeringen er forebyggende på trafikkbildet. I utgangspunktet er vaktene tilstede og godt synlige. Det er som regel nok til at de fleste bilister senker farten. Men trengs det, så hjelper selvfølgelig de voksne barna med eventuelt å stoppe bilene ved fotgjengerovergangene, sier FAU-representantene.

Og det er mye uvettig kjøring i skoleområdene; Foreldrene gjør også feil.

- Noen greier til og med å stoppe i fotgjengerovergangene ved skolen, for å slippe av barnet der!

Trafikken med i planene

Kjelsås skole skal bygges ut og ta i mot nesten 800 elever. I tillegg skal det etter planen etableres to barnehager på skoleområdet.

- Det er flott at foreldrene stiller opp som trafikkvakter. Men vi mener også at skolen har et ansvar for trafikksituasjonen i nærområdet. Vi håper at de nye utbyggingsplanene også medfører en trafikkanalyse og dertil utbedringer av ungenes skolevei.

- For eksempel er Asbjørnsens vei ned mot Kjelsås togstasjon anbefalt av skolen som stedet å slippe av og hente barn som blir kjørt til og fra. Men alle som kjenner til trafikk-situasjonen i denne veien, vet godt at det ikke alltid er en god løsning. Særlig ikke vinterstid med mye snø og glatte veier. I tillegg er det også behov for trafikklys ved flere av fotgjengerovergangene. Bilene kommer ofte fort mot overgangene. Selv om det for eksempel er 30 km/t i Midtoddveien, er det langt fra alle bilister som følger skiltingen, er trafikkgruppa og mange foreldre enige i.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse