– Bevar, ikke bygg!

Fra venstre: Grethe Keirung (Nettverk for vern av grønne lunger), Else-Berit Rydningen, Stein-Erik Clausen, Tor Børsting (Sogn kultur- og historielag), Kari Feiring (Sogn kultur- og historielag), Lise Brustad (Naturvernforbundet), og Espen Orud.

– Skoleutbygging skal ikke skje på bekostning av byens grønne lunger, protesterer motstandere av bygging i Ullevålsalleen 43.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.05.2009 kl 12:52

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Deler av tomten brukes i dag som lagringsplass for Friluftsetaten, men er regulert til friområde.

Se bildet større

Deler av tomten brukes i dag som lagringsplass for Friluftsetaten, men er regulert til friområde.

Se bildet større

Fra venstre: Grethe Keirung (Nettverk for vern av grønne lunger), Else-Berit Rydningen, Stein-Erik Clausen, Tor Børsting (Sogn kultur - og historielag), Kari Feiring (Sogn kultur - og historielag), Lise Brustad (Naturvernforbundet) og Espen Orud.

ULLEVÅL:

— Plassbehovet på Ullevål skole kan løses uten å bygge en filial av skolen i et regulert friområde. I 2010 er Marienlyst og Tåsen skole ferdig rehabilitert, og får økt kapasitet. Ved å justere skolegrensene kan naboskolene om et drøyt år avlaste presset på Ullevål skole. En løsning er å la 7. trinn på Ullevål, gå på Marienlyst. Det har jo også Utdanningsetaten vurdert. Det er jo der elevene likevel skal gå ungdomsskolen, sier motstanderne av utbygging av Ullevålsalleen 43, som utvidelse av stappfulle Ullevål barneskole.

LES OGSÅ:Ullevål-foreldre har planene klare

Uakseptabelt

— Utbygging av skole og barnehage er gode og viktige formål. Men det er helt uakseptabelt at Oslo kommune fortsetter nedbyggingen av byens grønne lunger for å dekke dette behovet, argumenterer motstanderne videre.

De representerer blant annet Naturvernforbundet, Sogn kultur- og historielag og Nettverk for vern av grønne lunger.

Natur- og kulturlandskap

— Det er et overordnet prinsipp at regulerte friområder ikke skal bygges ned. Dessuten er tomten nærmeste nabo til viktige kulturminner, nemlig Store Ullevål Gård og den gamle jernbanetraseen fra Grefsen til Skøyen. Takket være Naturvernforbundet er traseen bevart som en grønn korridor, og Grønn Rute er etablert her. Denne bilfrie gjennomgangsåren er en meget flittig brukt tur- og sykkelvei. Istedenfor å vurdere omregulering og utbygging av Ullevålsalleen 43, ber vi kommunen sørge for å pleie natur- og kulturlandskapet rundt Store Ullevål Gård. I følge reguleringsplanen skal all bevaringsverdig vegetasjon underlegges forsvarlig skjøtsel. De biologiske undersøkelsene som ble gjort i Ullevålskrenten i 2003 på oppdrag av Friluftsetaten, viser et bevaringsverdig biologisk mangfold. Omregulering og utbygging vil utradere viktige deler av dette mangfoldet!

Følger nøye med

Organisasjonene har også fremlagt sine synspunkter for de respektive etater og politikere

— lokalt og sentralt.

LES OGSÅ:- Flere alternativer for tomten

— Vi avventer nå skolebehovsplanen og videre fremdrift av den. Denne saken skal vi følge med lupe. Altfor mange grønne lunger i denne byen har allerede blitt ofret til skole- og barnehager, sier motstanderne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse